- Som partileder ser jeg meg nødt til å svare på de usanne og ikke minst usaklige deler av innlegget som Ap legger for dagen

Meninger

Rødt svarer på angrep fra Frøya Arbeiderparti

"Det er nok nå", sier leder av Frøya Arbeiderparti Kirsten Dragsnes i avisa den 10.08 d.å.

Når det gjelder den aktuelle habilitetssaken skal jeg ikke gå inn i den. Det har Steven Crozier svart for gjennom eget innlegg. Men som leder for partiet Rødt på Hitra og Frøya ser jeg meg nødt til å svare på de usanne og ikke minst usaklige deler av innlegget som Arbeiderpartiet legger for dagen. Hun sier at Arbeiderpartiet så på ankomsten av partiet Rødt til Frøya som en frisk pust, så synd at Arbeiderpartiet ikke var i stand til å stå for en «frisk pust» uten å (hen)falle til løgn i forsøket på å holde seg oppreist i møtet med oss.
Det å beskylde Rødt for å være imot all form for privat virksomhet bygger på antakelser tatt ut fra lufta. Alle oppegående mennesker vet at vi har en grunnlov her til lands. Den sier at det er lov å drive forretningsvirksomhet i Norge. Og alle vet at ingen gjennom vedtak i et kommunestyre kan endre på denne virkeligheten. Det vil kreve kvalifisert flertall i stortinget med over 2/3 del av stemmene i to stortingsperioder etter hverandre for at noe slikt kan skje. Leder i Arbeiderpartiet avslører enten at hun ikke kan dette, eller så ønsker hun å misbruke sine påstander for å sverte en politisk motstander.

Punkt to i hennes påstander er at partiet Rødt er et kommunistparti. Også her avslører hun manglende kunnskaper, eller at hun mot bedre vitende ønsker å spre desinformasjon for å sverte en politisk motstander. Begge deler er trist, uansett hva årsaken er. Rødt er i henhold til egne vedtak i sitt prinsipprogram et sosialistisk parti som ønsker å arbeide for en demokratisk sosialisme. Rødt er et parti som helt på linje med de samme lover og demokratiske rettigheter som Arbeiderpartiet arbeider etter. Der finnes absolutt ingen forskjeller på dette mellom våre to partier. At der er til dels store forskjeller i hvordan vi vil bygge våre samfunn på er helt riktig. Og det ville vært en svært interessant diskusjon om vi kunne diskutert saker i stedet for å holde oss til løgner. Også Arbeiderpartiet på Frøya stiller med en ordførerkandidat som kaller seg sosialist.

Rødt på Frøya vil på ingen måte være til hinder for privat drift, tvert imot vil våre representanter gjennom praktisk politikk bidra til å utvikle både offentlig og private virksomheter på Frøya for på denne måten forvalte innbyggernes trygge framtid. Dette kan alle innbyggerne i Frøya stole på.

Men det er riktig at vi er imot privat virksomhet innen omsorgsoppgavene som barnehager, sykehjem, barnehager og skoler. Noe som også Arbeiderpartiet skritt for skritt begynner å følge oss på. Tydelig at det har skjedd store endringer innen Arbeiderpartiet som i større og større grad tar etter Rødt når det gjelder å påstå at felleskap fungerer. Kjempeflott etter min mening. Gahr Støre var meget tydelig i går på partilederdebatten at Arbeiderpartiet heller ikke ønsker kommersielle aktører innen velferden vår. Kjempebra. Rødt mener at skattepenger bevilget til omsorg skal gå til omsorg og ikke i lomma på velferdsproffitører i inn og utland.

Å si nei til private innen velferden betyr ikke at Rødt vil at det offentlige gjennom stat og kommune skal eie og drive all virksomhet. Men det vi ønsker er å utvikle et mye større demokrati slik at fagforeninger og arbeidere får en større innflytelse på sine respektive arbeidsplasser. Det er riktig. Vi vil også arbeide for en lettere tilgang til innbyggerne slik at de lettere kan få reist saker i kommunestyrene. I det hele tatt vil vi gjøre avstanden mellom politiske institusjoner og folket mindre enn i dag, noe vi i Rødt er svært opptatt av.

At leder av Arbeiderpartiet på Frøya prøver å skremme folket til å ta avstand fra våre kommende representanter på Frøya gjennom å bruke metoder som var velkjente i USA etter krigen. Ta oss på saker, skap diskusjon, men la oss holde oss til fakta.


Kameratslig hilsen

Jann O. Krangnes

Leder Rødt Hitra og Frøya.