Meninger

- Ja, vi mener det når vi sier at vi legger oss flate

Meninger

Svar til Oddmund Hagen: Ja, vi mener det

TrønderEnergi Nett har fått overtredelsesgebyr fra NVE fordi vi i 2018 gjennomførte et delprosjekt uten å ha innhentet godkjennelse fra NVE i forkant. NVEs reaksjon må også sees i sammenheng med at vi gjorde en tilsvarende feil i 2016.

Oddmund Hagen stiller et spørsmål i Hitra-Frøya om vi mener det når vi sier at vi legger oss flate.


 

Til det vil jeg svare et klart og tydelig ja, og som øverste ansvarlig i selskapet er ansvaret mitt. Regelverket er klokkeklart, det skal ikke igangsettes bygging før det er sendt inn MTA-plan og NVE har gitt sin godkjennelse. Vi kommer derfor heller ikke til å klage på NVEs vedtak om overtredelsesgebyr.

Våre medarbeidere har over flere år utført et omfattende og solid stykke arbeid for å styrke forsyningssikkerheten til øyriket gjennom en rekke byggeprosjekter fra Snilldal til Fillan. Næringslivet på Hitra og Frøya har vært i stabil vekst. Også den private strømbruken har økt, og samlet sett har dette blitt en forsyningsmessig utfordring. Når oppgraderingen er ferdig i løpet av året er det etablert en fremtidsrettet og god strømforsyning til øyregionen.

Hagen tar opp vindkraftutbyggingen i leserinnlegget sitt. Nettselskapet er ikke involvert i vindkraftutbyggingen, og feilen vi har gjort kan ikke med noen rimelighet legges til byrde på de virksomhetene som jobber med vann- eller vindkraft i TrønderEnergi.


 

Svarer på NVE-kritikken og forklarer hvordan det kunne skje

- Vi legger oss flate

 

Våren 2016 vedtok Stortinget endringer i energiloven. De nye bestemmelsene stiller krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og all annen virksomhet i kraftbransjen. Dette er bakgrunnen for at TrønderEnergi Nett og andre nettvirksomheter rundt omkring i Norge allerede er, eller er i ferd med å bli, skilt ut som helt uavhengige virksomheter.

Med hilsen Bjørn Rune Stubbe

Nettdirektør

Bjørn Rune Stubbe