Meninger

- Skarsvåg Boats kan ikke leve med at dette næringsområdet blir lagt i skuffen

Meninger

Vi har fulgt debatten i de politiske råd og utvalg, samt i lokalpressen i forbindelse med planprosessen rundt nytt industriområde på Uttian / Ellingsholmen, og vi i Skarsvåg Boats føler for å komme med et lite innspill til politikere og publikum i sakens anledning.

I Skarsvåg Boats har vi nå over 20 hardtarbeidende frøyværinger på lønningslista. Noen på deltid, mange på heltid. Dyktige fagfolk som gjør en viktig jobb hver eneste dag. Vi er en bedrift i sterk vekst, og har lenge vært på jakt etter en ny tomt for å videreutvikle vår virksomhet. Skarsvåg Boats bygger og vedlikeholder båter fra 17 til 50 fot, og er avhengig av gode havneforhold for vår virksomhet. Pr i dag ligger vi inneklemt i et område på Flatval, et godt stykke fra sjøen. Noe som var helt greit da vi jobbet med små båter, men som er veldig kostnadsdrivende når vi nå jobber med større fartøy.


 

Vi har tidligere i denne prosessen blitt tilbudt en tomt ved utvidelse av Nordhammervik industriområde av Frøya kommune, men begrunnet manglende molo i det daværende tilbudet og generelt dårlige havneforhold ble dette lagt vekk. Skulle vi ha molo, måtte vi stå for kostnaden på denne selv. Da regnet vi med at kostnaden ble veldig stor, samt at vi også var usikre på om forholdene ble gode nok. Når det tilbudte området grunnet mye utfylling av masser i sjø, må stabiliseres i lang tid, så ble ikke dette et særlig godt alternativ for oss tidsmessig. I tillegg hadde vi da kommet ganske langt med planlegging opp mot Uttian.

Kai-Egil Skarsvåg (t.v.) og Vegard Kristiansen  Foto: Hitra-Frøya

 

Det planlagte Skarpneset Industriområde er, slik det ser ut for oss, like ugunstig for vind og strøm – og ligger i tillegg et stykke utenfor allfarvei, i forhold til den virksomhet vi planlegger.

Langs Nessalandet og i Ellingsundet finner vi en av de aller beste naturhavnene på Frøya. Særdeles lite påvirkning med både vind og strøm. Det ligger midt i leia hvor båttrafikken fra østsiden av Frøya går utover mot Sula, Mausund og Bogøya – og passer perfekt for den virksomhet som vi planlegger.

Skarsvåg Boats kan ikke leve med at det næringsområdet som nå er på høring blir lagt i skuffen av politikerne i Frøya kommune. Vi har vokst ut av lokalene på Flatval for lenge siden, og trenger sårt plass til å utvide vår virksomhet. Vi har gått så langt som å si til kommunen at ny lokalisering av vår virksomhet er et være eller ikke være for vår virksomhet på Frøya. Som en plan B har vi sett oss nødt til å gå i dialog med aktører andre steder i øyregionen. Det er ikke noe vi ønsker, men som vi ser oss nødt til.

Vi er rimelig sikre på at den menige mann på Frøya forstår at det ikke kan gå utover oss i Skarsvåg Boats, at kommunen har lite næringsareal tilgjengelig. Med det aktuelle området Uttian sør/Ellingsundet synes vi Frøya kommune har vært velvillige og løsningsorienterte når det gjelder å finne et næringsområde som passer godt til den virksomhet som vi planlegger.

Når det gjelder økt slitasje på Uttian bru, så er det ifølge Statens Vegvesen og fylkeskommunen ca. 18 års restlevetid på brua med dagens trafikkbilde. Noe økt trafikk vil det nok bli, men de aller fleste av våre kunder kommer, og går sjøveien. Vi tror ikke at vår virksomhet vil bidra nevneverdig til at levetiden forkortes. Bryggeriet Frøya ligger pr i dag på annet sted på Uttian, så nettoeffekten her vil ikke bli større enn en eventuell utvidelse av deres virksomhet – som antagelig vil komme uansett. Og brua må det uansett gjøres noe med, om restlevetiden er 16, 17 eller 18 år.

Vi forstår at de nærmeste naboer kan være skeptiske til etablering av industrivirksomhet på Ellingsholmen. Det vi kan love, er at vi skal gjøre vårt ytterste for å redusere eventuelle negative konsekvenser av vår virksomhet. Vi mener bestemt at etablering av det omtalte næringsområdet i sum blir positivt, ikke bare for næringsliv, men også for øvrige innbyggere på Frøya.Flatval, 15/8 2019

Skarsvåg Boats AS

Kai-Egil Skarsvåg / Vegard Kristiansen