Dette var velregissert fra utbygger

Meninger

Administrasjonen i Frøya kommune fikk for to uker siden oppdatering fra TrønderEnergi/Søbstad AS om framdrift i vindkraftutbygginga. Ordføreren ba de komme tilbake for å orientere formannskapet /offentligheten med Adressa, lokale media og NRK /TV2 tilstede.

Frøya.no skriver fra møtet 19.08.2019:

Lisa Haukdal i Søbstad AS felte flere tårer da hun beskrev hvor uhyggelig hun og flere av kollegaene opplever arbeidshverdagen i Nessadalen.


«Det er veldig sterkt å høre om opplevelsene deres. Det er ikke slik vi skal ha det på Frøya. Folk skal ikke føle seg utrygge på jobb. Formannskapet tar avstand fra hetsen», sa ordfører Berit Flåmo.


«Jeg synes dette er opprørende. Det er kun en side som får lov til å uttale seg her. De hører kun deres side av saken. Vi kjenner oss ikke igjen i det de beskriver her», sa Astri Reppe i aksjonsgruppen Nei til vindkraftverk på Frøya.


Ordføreren har invitert TrønderEnergi /Søbstad AS til formannskapsmøte for å orientere om framdrift. Hun lot dem deretter fortsette med ensidige anklager mot gruppa Nei til vindkraftverk på Frøya og hun ba om å høre mere. Dette var velregissert fra utbygger og ingen i formannskapet med fire Arbeiderparti, en Høyre, en Fremskrittsparti og en Venstre representant stoppet opptrinnet. Dette viser med all tydelighet hvor deres allianser er.


Politiet var også invitert til formannskapmøtet.

Adressa skriver:

«Bakgrunnen for oppholdsforbudet er at det i lengre tid, og ved gjentatte anledninger, har blitt utført straffbare handlinger i tilknytning til vindkraftutbyggingen, da særskilt rettet mot anleggsvirksomheten i Nessadalen», skriver politiet i en pressemelding mandag.

«Vi har ikke for vane å innføre slike oppholdsforbud. Som regel får arbeidsplasser være i fred, selv om noen er uenige i arbeidet som skal utføres. I dette tilfelle har vi sett oss nødt til å innføre et slikt forbud. Vi har sett utviklingen i området over tid, og mottatt anmeldelser på straffbare handlinger. Politiet ønsker å bruke ressursene på annet enn straffeforfølgelse av vindkraftmotstandere på Frøya.»


TrønderEnergi /Søbstad AS har anmeldt aksjonsgruppa for mange straffbare handlinger. Frøya er blitt landskjent for «der man smører avføring på maskiner» Samme stuntet ble uka etter i mai brukt av TrønderEnergi i Flatanger.


Aksjonsgruppa og Frøya Rødt er imot all form for hærverk og hets av folk- arbeidsfolk og politi.


De som er hetset er aksjonsgruppa i formannskapet som ikke fikk komme med motsvar til anklagene.


 

Ved nitidig tilstedeværelse har aksjonsgruppa i Nei til Vindkraftverk på Frøya samlet dokumentasjon på brudd av HMS forskriftene, vegtrafikkloven, forurensningsloven og naturmangfoldloven . Dette blir TrønderEnergi /Søbstad AS stresset av og får nå politiet til å stenge ut gruppa som dokumenterer og bevitner lovbruddene.

Frøya har bydd seg fram lenge. TrønderEnergi – Sarepta, nå TrønderEnergi/Stadtwerke München. Da Frøya sa stopp i april er hun blitt tatt med makt. Når ber TrønderEnergi/Stadtwerke München om løsepenger for å avslutte overgrepene og politiet bistår med å stenge ute folk som bevitner de. Frøyas nåværende verger i formannskap og kommunestyre har sviktet henne grunnleggende. Om mindre enn tre uker kan og bør de stemmes ut. Det er kun tre parti som stiller til valg som er troverdige til å beskytte Frøya mot de pågående overgrep.


Steven Crozier

2. kandidat Frøya Rødt