Meninger

Guri Kunna som eksempel for andre skoler

Meninger

De videregående skolene i Trøndelag står overfor ulike utfordringer. Profilskoler kan være svaret på mange av dem. Derfor er satsingen på til Guri Kunna et eksempel til etterfølgelse for andre videregående skoler med sin ambisiøse satsing på havbruksutdanning. Ofte Ofte sier Arbeiderpartiet nei til en slik nødvendig spissing og tilpasning til lokale behov som vil styrke de videregående skolene i fylket.

Mens elevtallet øker i Trondheim går det ned de fleste steder utenfor storbyen. Noe spesialisering på fag hvor skolen har et godt fagmiljø og hvor nærings- og arbeidslivet i kommunen trenger kompetent arbeidskraft vil være rene kinderegget:

• Skolen blir attraktiv for elever både i og utenfor kommunen.

• Næringslivet får den arbeidskraften man trenger for å vokse og utvikle seg.

• Man får motiverte elever som gjennomfører skolen. Frafallet blir redusert.

Det høye frafallet i den videregående skolen har mange årsaker. En satsing på profilskoler løser ikke alle problemer, men det er liten tvil om at skoler med sterke fagmiljø og med gode muligheter for jobb i etterkant vil bidra positivt. På samme måte vil muligheten til selv å velge hvilken skole man vil gå på styrke motivasjonen.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Øvrige tiltak som er viktig for yrkesfagene er blant annet hospiteringsordninger for lærere og fagfolk i bransjen, bedre tilgang på oppdatert utstyr og en vekslingsmodell som sørger for at elevene raskere kommer ut i arbeidslivet.

Et gammel konservativ ide er at du må forandre for å bevare. Hvis vi ønsker å beholde sterke videregående skoler over hele fylket som utdanner motiverte elever med en kompetanse som arbeidslivet trenger må vi forandre måten vi driver disse skolene på. I Høyre har vi tro på at profilskoler er veien å gå. Hitra og Frøya har sterke fagmiljøer på flere områder som avspeiles i fagtilbudet.Pål Sæther Eiden

Fylkesordførerkandidat for Trøndelag Høyre


Henrik Kierulf

2.kandidat for Trøndelag Høyre