Meninger

- Samhandling mellom private aktører og det offentlige til det beste for Frøyasamfunnet

Meninger

Sistranda skole er nå delt i to virksomheter. 1. - 7. klasse holder til i det som tidligere var Sistranda skole, mens ungdomsskolen fom oppstart i høst holder til i gamle Frøya videregående skole.

Frøya Arbeiderparti har fått mye kritikk for at vi ikke ønsket å kjøpe den gamle videregående skolen. Det ble hevdet at skolen var i såpass god stand at den kunne tas i bruk som den var uten andre tiltak enn renhold.

Vi valgte å se til tilstandsrapporten som ble laget den gangen videregående flyttet ut av bygget, og var på bakgrunn av denne skeptiske til å kjøpe bygget, selv om vi så at tomta var ideell for formålet.

Tidligere erfaringer med rehabilitering av Sistranda skole gjorde også at vi valgte bort kjøp av en over 30 år gammel bygning. Den gangen viste det seg i ettertid at rehabiliteringen fikk samme prislapp som et evt nybygg.

Da vi fikk ny videregående skole på Frøya, inngikk private aktører en avtale med fylkeskommunen der de garanterte for at de skulle kjøpe den gamle eiendommen for 10 millioner.

Salget av eiendommen ble gjennomført tidligere i år etter en budrunde, men til en pris som langt overskred garantisummen på 10 millioner.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Gamle videregående skole ble tidligere i år kjøpt av Gåsø Eiendom.

Frøya kommune forhandlet seg da frem til en god avtale med kjøper og har i dag en 10 års leiekontrakt.

Helge Gåsø påtok seg en stor jobb med rehabilitering av bygget, og har gjennomført rehabiliteringen på rekordtid.

Den delen av skolebygget som nå er tatt i bruk som ungdomsskole fremstår som et flott skolebygg, men mye måtte gjøres med bygget før dette ble en realitet.

Store deler av underetasjen måtte rives og oppføres på nytt pga fukt. For å unngå fremtidig fukt måtte uteområdet grundig dreneres.

Alt av ventilasjon, lys og varmekilder er skiftet ut, og de fleste rom er malt opp. Dårlige vinduer er skiftet, og en god del av ytterkledningen måtte også skiftes.

Dusjer og toalett er totalrenovert og store deler av VVS systemet er nå nytt. i tillegg er en egen del av skolen oppusset og tilrettelagt for elever med spesielle behov.

Alle tiltak er gjort for å tilfredstille dagens krav til et skolebygg.

Det viste seg altså at bygningen ikke kunne tas i bruk uten en omfattende renovering.

I ettertid viser det seg altså at beslutningen om å ikke kjøpe bygget var den rette beslutningen for Frøya kommune

Vi har gjennom å leie unngått å ta opp et lån på mellom 40 og 50 millioner kr, samtidig som vi har kjøpt oss tid i forhold til planlegging av fremtidig skolestruktur på Sistranda. Og den tiden skal vi bruke godt!

Fremtidige behov:

SSB lager statistikk for folketallsutvikling for den enkelte kommune. For Frøya kommune sin del er tallene sprikende. SSB anslår at vi får en økning i antall elever frem mot 2040 på 33 elever ved lav vekst, og hele 214 elever ved høy vekst. Dette gjør det noe utfordrende å planlegge langt frem i tid.

Vi håper og tror at den løsningen som nå foreligger gir både store og små barn tilhørende Sistranda skolekrets en god skolehverdag.

Vi ønsker de to nye virksomhetene lykke til med å skape gode læringsmiljøer til sin elever fremover.

Vil samtidig benytte anledningen til å ønske de øvrige oppvekstsentrene på Frøya lykke til med nytt skoleår, og da spesielt til Mausund, som har en elevverkst på hele 25% fra forrige skoleår, og Dyrøya som midt oppi oppussing og utbygging tar imot rekordmange førsteklassinger i disse dager.


Frøya Arbeiderparti

Nils Jørgen Karlsen

Jan Otto Fredagsvik

Kristi Reppe Storø