- Saken må nå over fra pratestadiet til handling

Meninger

Hitra Venstre er veldig opptatt av at brusaken i Knarrlagsundet får en lykkelig løsning.

Hva er en lykkelig løsning ? ….jo, at Trøndelag fylkeskommune tar sikkerhetssituasjonen for gammelbrua på alvor, og samler seg om et gjennomføringsvedtak for bygging av ny bru vest i Knarrlagsundet så snart som mulig.


 

Hvorfor vest og ikke parallelt med gammelbrua ? Jo fordi –

• vestløsningen tar bort gjennomgangstrafikk med stor andel tungtransport fra 1. boligområde i sterk vekst, 2. barnehage og skole, 3. leke- og aktivitetsområde for mange barn og unge

• tungtrafikk/næringstrafikk/ansatte til og fra jobb på Ulvan Industriområde får direkte vei – uten å måtte kjøre gjennom Knarrlagsundet.

• Tungtrafikk unngår krevende og vanskelig bakke i Knarrlagsund Sentrum, som har forårsaket stenging av vei og mange vanskelig bergingsaksjoner hver vinter.

• Tungtrafikk unngår vanskelig 90-graders sving rett før eksisterende bru

• Mindre trafikkstøy i boligområdet

• Dagens bru kan fungere som gang- og sykkelvei i mange år framover før den evt. kan rives

• Mindre behov for bygging av gang- og sykkelvei gjennom Knarrlagsund Sentrum

• Sist men ikke minst – ny bru vest med to kjørefelt og mulig lavere seilingshøyde, blir sannsynligvis billigere enn en ny bru øst med bare 1 kjørefelt

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Befolkningen føler 1. økende uro over sikkerheten, 2. for de negative konsekvenser om det blir pålagt ytterligere begrensninger/restriksjoner for ferdsel over brua, og 3. økende bekymring for barna som daglig blir kjørt til/fra Knarrlagsund Oppvekstsenter, Guri Kunna Videregående Skole, trening Hitrahallen m.m.

Saken må nå over fra pratestadiet til handling. Hitra Venstre forventer nå at Hitra kommunestyre, snarest mulig, får saken på bordet som grunnlag for å legge press på Trøndelag fylkeskommune for en positiv og hurtig framdrift i saken.

Børøysundet, 21. august 2019

Torfinn Stub

Ordførerkandidat for Hitra Venstre