Nei, jeg har ikke mistanke til noen bestemte personer og slettes ikke de du nevner ved navn

Meninger

Hei, Rita!

Takk for brevet! Du sier selv at spørsmålene til meg er enkle. I utgangspunktet kan det vel se slik ut, men av erfaring de siste månedene så må jeg veie mine ord på gullvekt. Det som kan misforstås, blir misforstått og tolket i min disfavør. Dette til tross, så skal jeg besvare dine spørsmål så oppriktig som mulig.

På siste dialogmøte med utbygger TrønderEnergi ble det enighet om at de skulle få møte i Formannskapet og orientere om framdriften. Det var ikke der og da sagt noe om at entreprenøren også skulle orientere. Det ble klart et par dager før møtet, og det syntes jeg var ok. Det var imidlertid fra min side ikke lagt opp til et «velregissert angrep på aksjonistene», som enkelte hevder.

Og jeg har ingen styring på hvem av mediene som dukker opp. Det var heller ikke slik at jeg som ordfører skal klubbe ned de som orienterer i politisk møte, så fremt det ikke brukes upassende ord og uttrykk. Det er heller ikke vanlig å gi ordet til tilhørere, selv om jeg her gjorde et unntak og lot en fra aksjonsgruppa stille spørsmål.

Hvorvidt jeg tror på det som ble lagt fram, så må jeg svare at jeg forventer at de som orienterer, holder seg til fakta og ikke farer med oppspinn. Men nei, jeg har ikke mistanke til noen bestemte personer og slettes ikke de du nevner ved navn. Ser heller ikke for meg deg i svart jakkehette luske omkring innenfor sperringene. Men at det i en stor gruppe aksjonister finnes noen som går over streken, det vet både du og jeg.

Så har du rett i at også jeg har måttet finne meg i mye stygt.


 

Takk for henvendelsen din, Rita. Jeg får nå anledning til å skrive at jeg skjønner din fortvilelse over å sitte og høre på kritikk for hendelser du selv ikke har vært en del av.

Jeg tok for en ca. uke siden kontakt med lederen for «nei til vindkraftverk på Frøya» v/ Eskil Sandvik og inviterte til neste ordinære formannskapsmøte der dere kan orientere formannskapet om situasjonen fra deres ståsted.


Berit Flåmo

Ordfører