Ønsker vi å ha frivilligsentralene hos oss i fremtiden?

Meninger

Det holder ikke å ønske, nå trenger vi våre politikeres aktive støtte!

Kommunereformen gjør at fra 2021 mister frivilligsentralene sitt statlige driftstilskudd, som ble innført for 30 år siden. De 181 millionene som Stortinget har bevilget til å bygge frivilligheten i lokalsamfunnene, forsvinner nå inn i kommunenes rammeoverføring og kommunene står fritt til å bruke dem på hva de måtte ønske.

Og ikke nok med det: I dag beregnes den statlige overføringen ut fra stillingsressursen på frivilligsentralen. Fra 2021 vil overføringen bli beregnet ut fra innbyggertall.

Dette vil gi følgende konsekvenser:

Dersom størrelse på total overføring fra staten til landets frivilligsentraler opprettholdes, vil kommunene overføres en sum på kr. 35,16 pr innbygger.

For Frøya og Hitra Frivilligsentraler som har innbyggertall på rundt 5.000 hver vil dette bli en reduksjon fra 414.000 pr sentral i dag til 175.000 kr fra 2021!!!

Det er snart valg. Det bør være et unisont krav fra alle lokal-politikere uansett parti å kreve at Stortinget opprettholder sin støtte til Frivilligheten. Hvis du er glad for at vi er her, hvis du ønsker at vi skal fortsette vårt arbeide i sentralen, trenger vi din hjelp. Uansett hva du stemmer, uansett om du stemmer – krev at våre lokalpolitikere skal stille seg bak kravet:

-Frivilligsentralene må beholde driftstilskuddet fra staten, og dagens nivå må opprett-holdes!Eldbjørg Broholm

Daglig leder

Hitra FrivilligsentralArvid Askø,

styreleder

Norges Frivilligsentraler