Meninger

Bedre kollektivtransport til ytterkantene

Meninger

Folk på Hitra og Frøya er som andre. Vi trenger å kjøre kollektivt, - det er billigere og mer miljøvennlig. Kunne vi bare valgt å ta en buss!

Patiet Rødt vil bidra til å sikre en fellesskapsløsning - et bedre kollektivtilbud til ytterkantene i våre øykommuner! Vi vil at alle skal kunne reise kollektivt på anstendige takster. Folk i alle aldre trenger å være selvstendige, sjølhjulpne og føle seg frie nok til å reise – til jobb, venner, handleturer, fritidsopplevelser uten å eie en bil eller være avhengige av andre.

”MÅ” ha bil?

Å eie og bruke bil er en betydelig fast kostnad hver måned – i tillegg til alle uforutsette regninger og EU-kontroller. Ikke alle ønsker eller kan eie egen bil. Bilbruken forutsetter dessuten den lange rekken av produksjonskjeder av alle salgs komponenter, transport fra andre land, og bruk og utslipp av hydrokarboner for bensin- og dieselbiler, strømforbruk for el-bilder.

Etter hvert som Trøndelag kjøper smarte bærekraftige kollektive transportmidler, og fornyer seg, så kan Hitra og Frøya også fornye seg! Det bør ikke være slik at utsagnet ”- Du MÅ ha egen bil for å bo her” blir en fastspikret sannhet. Vi MÅ vel ikke ha bil for å bo her, for vi har en fylkeskommune og kommuner som vil være moderne og miljøvennlige?

Vi er mer enn ”Dyrøya – Sunde”

Buss- og båttilbudet på Frøya og Hitra har gjennomgått store endringer. Hovednerven i busstilbudet går fra Dyrøya til Sunde. Ytterkantene av øyene vi bor på trenger et bedre kollektivtilbud. Det er urimelig at det ikke skal være rutebusser eller bestillingstransport med buss-takster til grendene i forbindelse med for eksempel hurtigbåt-anløpene, og ikke minst midt på dagen. Det er urimelig at det skal være dyrere å komme seg til nærmeste buss-stopp på Hitra og Frøya (FV 714) enn fra denne busstoppen og til Trondheim eller Kristiansund!

I sommerferien går ikke skolebussene, og det er da intet kollektivtilbud i det hele tatt flere steder på øyene. Altså er man ganske isolert, eller blir avhengig av andre eller å kjøpe taxi-tjeneste til full takst.

Infrastsruktur er nerven

På 80-tallet hadde vi ”båtbussen” som korresponderte med hurtigbåtavganger- og ankomster. Det var også ”doktor-bussen” en dag i uka, slik at eldre og andre uten buss kunne komme seg til Sistranda eller Fillan for legebesøk, handletur etc.. uten å måtte være der i sentrum hele dagen i alfor mange slitsomme timer.

I det hele tatt var kollektivtilbudet med busser bedre da enn nå som Norge er et rikere land. Vi burde ta alle grendene mer i bruk, og det er lettere å bosette seg, eller bli boende, et sted der det går kollektivtransport. Infrastruktur er nerven i våre små samfunn!

AtB opplyser på spørsmål fra Rødt, at det fra 2021 skal tilbys bestillingstransport i hele fylket. Samtidig er det politisk vedtatt lavere tilskudd til kollektivtrafikken fra 2021! Vi i Rødt vil arbeide med denne saken både i kommunen og fylkeskommunen, slik at noen løsninger for Frøya og Hitra blir bedre FØR 2021.For Rødt Hitra og Frøya,

Lise Andrine Hauge