Meninger

- Hvem eier sannheten?

Meninger

Det er mye bra å si om Hans Anton Grønskag. Uten tvil Frøyas ukronede forfatter og i mange tilfeller en viktig stemme i samfunnsdebatten. Han har sikkert sammen med en del andre sentrale aktører i vindkraftaksjonen på Frøya skrevet seg inn i Norgeshistorien for å ha hindret masseutbygging av vindkraft på land i Norge. Han er kunnskapsrik, har ordet i sin makt, men i noen sammenhenger også «pinlig unøyaktig» når han uttaler seg. Og litt «jeg alene vite».

Samtidig som han har frontet arbeidet mot vindkraft har han i høyeste grad også drevet politisk agitasjon. Han har kommet med noen analyser av de forskjellige partiene og gitt råd til folk om hvordan de bør stemme som kanskje vitner om at han burde lagt litt bånd på seg. Hans fremste argumenter er partienes holdning til vindkraft og at det på en måte forteller om de bør ha velgernes tillit eller ikke. Han har vært kvass mot og advart mot «ordførerpartiene» - og da nevner han Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Dermed hopper han over det nest største «ordførerpartiet» i inneværende periode, nemlig Senterpartiet. Og Fremskrittspartiet er nok ikke det helt store «ordførerpartiet», så de er havnet i feil gruppe.».

For ordens skyld: Så vidt vi vet, har ingen av partiene på Stortinget programfestet «Nei til vindkraft». Og alle partiene på Frøya sier NEI til eventuell utvidelse av vindparken i Nessadalen.

I frøya.no har han hatt et nytt litt spesielt innlegg under tittelen «Spennende valg på Frøya». Her lister han opp de som på Frøya tidlig hadde et nei-standpunkt i vindkraftsaka: SP, SV, MDG og Rødt. Og så lover han å ikke glemme Høyre v/Remy S, FRP v/Alex S og Venstre ved Arvid H. Det var disse partiene som sammen med Arbeiderpartiet i 2005 etter folkeavstemning med knapt ja-flertall sa ja til at utbygger kunne få konsesjon. Og det var de samme partiene – med et par unntak – som sa NEI til ny folkeavstemning i 2012.


GODT VALG!

FRØYA ARBEIDERPARTI


Gunn Heidi Hallaren,

leder Hovedutvalg for forvaltning


Kristin Reppe Storø,

leder Hovedutvalg for drift