Meninger

Jeg er ikke perfekt

Meninger

Nei, jeg er nok langt unna det. Jeg har mine skrubbsår og mangler. Jeg har begått feil, og jeg har vært utilstrekkelig. Mitt liv er som mange andres. Et liv med både skuffelser og gleder. Et levd liv med både opp- og nedturer. Dog har jeg vært heldig; jeg har et liv som har gitt meg mye og brei erfaring.

I snart 12 år har jeg vært ordfører. Et verv jeg har prøvd å skjøtte etter beste evne. Alt har nok ikke gått like bra. Det gjenstår mye som er ugjort eller som kan gjøres bedre.

Jeg sa til slutt ja til å stille opp for å bli gjenvalgt. Hvorfor? Jo, fordi jeg har motivasjon til det, og fordi jeg føler mye er ugjort - mye kan gjøres bedre.

Og jeg ser mange spennende muligheter for Hitra. Muligheter som det hadde vært artig å få lede fram til noe du kan se og oppleve blir til virkelighet. Jeg ser også at vi fortsatt har en del å gå på. For å bli en god kommune for ALLE. Da handler det om hva en vil og må prioritere, innenfor de rammer vi alle må forholde oss til.

Som folkevalgt er det viktig å erkjenne det mange ser og opplever, midt i en valgkamp full av lovnader. Da skal vi være ydmyk nok til å innrømme: Det er lettere å love enn å gjennomføre. Og etter valget vil vi møte hverdagen. Da må vi vise hva vi evner, hva vi duger til.

Jeg kan bare love å gjøre mitt beste. Og jeg lover å tilstrebe, som før, et best mulig samarbeid. På tvers av partigrensene, med de ansatte, med næringslivet og frivilligheten. Når vi løfter i flokk får vi til mer. Og det gir dobbel verdig; både gleden over å oppnå resultater og gleden over å være i lag om det.

Synes du jeg fortjener fornyet tillit? Det bestemmer du selv. Men din stemme kan være avgjørende. Derfor bør du bruke stemmeretten din!

GODT VALG!

Ole L Haugen

Ordførerkandidat for Hitra AP