- Jeg prøver igjen: vi trenger ren energi!

Meninger

Det er skuffende for meg å se angrepet på de som har forstått at fornybar, ren kraft er en forutsetning for at vi kan oppfylle FN-panelets målsetning om at vi må redusere bruk fossilt brensel med minst 50 prosent de neste ti-tolv år.

Med den aktiviteten vi har her på Frøya er det vel knapt en kommune som bruker mer fossilt brensel per innbygger enn oss.

Jeg vet at det er mulig å produsere ren energi på flere måter. Men for oss her på Frøya er vindkraft det eneste alternativet for å være med, og bidra for å hindre klimakatastrofen vi kan forvente oss. Vi må bruke de mulighetene vi har til å bidra i denne kampen.

Jeg forstår at mange naturelskere synes at disse vindkraftturbinene ikke er så vakre. Tenk oss en situasjon at all vindkraft her på jorda ville opphøre! Prisen på ren kraft vil da bli en tung byrde for mange. Jeg har sett mange vindkraftparker i verden, både på sjø og land. Det er vel ikke det som pynter opp land og kystområder. Men hensikten med å produsere ren kraft må først og fremst være det overordna målet.

Slik ble det da alle protestene mot vannkraft ble overvunnet. Og vi fikk heldigvis her på Frøya denne fordelen allerede på 50-tallet.

Til slutt vil jeg be vindkraftmotstanderne om å gi en uforbeholden unnskylding for demange nedverdigende angrep på de som fortsatt har tro på vårt demokratiske system.


Guttorm Reppe