Meninger

Rødt er et parti som bryr seg, ingen tvil

Meninger

Det er flere andre partier som har skrevet mye rart om oss. Prøvd å stemple oss som et parti som vil ødelegge for næringsliv, samt stenge for folks frihet. Selvfølgelig er dette bare tøv og usaklige innlegg i den tro at de kan stoppe folk fra å stemme på oss. Jeg kan garantere at vi er for et blomstrende næringsliv, trygge og gode arbeidsplasser, og et verdig og godt liv for de som ikke lengre tilhører arbeidslivet. Men jeg forstår at for flere kan det være truende når vi kjemper for større rettferdighet enn det vi ofte opplever i hverdagen. Det er faktisk slik at om de nederst ved bordet skal få sitt nødvendige må nok de som sitter øverst ved bordet være villig til å sende matfatet videre slik at alle kan få ta del i måltidet, og slippe å sitte med bare restene.

I Rødt er vi meget opptatt av at alle innbyggerne får den servicen de har behov for på en god og profesjonell måte. Dette gjelder alt fra å sikre reint vann til alle innbyggerne dette er et offentlig ansvar, vi ønsker å arbeide for sosiale tiltak som vil øke tryggheten til alle våre innbyggere, ung som gammel. Vi vil aktivt arbeide for bedring av alle helsetilbud. Vi vil i samarbeide med våre representanter på fylke arbeide for gode og trygge veier, barn i skole og fritid. Vi ønsker å arbeide for å sikre gangveier for de gående, her kan nevnes Barmfjorden hvor situasjonen er akutt, samt de øvrige områder flere steder på Hitra.

For å få til at disse tilbudene skal fungere vil vi også kjempe for gode forhold til de som er ansatt for å utføre disse oppgavene. Om de ikke har gode arbeidsforhold vil det gjenspeile seg i tilbudet til brukerne. Det er derfor viktig med å sikre alle ansatte sine rettigheter med stor nok bemanning og trygge hele stillinger. Pensjonsrettigheter fra første krone og en god pensjon.

Infrastruktur er helt nødvendig i vårt moderne samfunn, dette dreier seg også om en offentlig transportordning som ivaretar behovene til de som ikke kjører bil. Vi vil arbeide for at skoleungdom og eldre kan bli ivaretatt gjennom å utvikle tilbringertjeneste som en del av kollektivtrafikken. Ungdom skal ikke være 100% av sine pårørende for å delta i kultur og fritidsaktiviteter.

I dette med infrastruktur er vi i Rødt meget opptatt av at samtlige innbyggere blir sikret en god tilgang på internett og det er ei stor skam at vårt statlige Telenor ikke lengre har et ansvar for å sikre dette, slik de hadde da de klarte å legge telefoner ut til de som bodde ytterst på den nakne øy. Den gangen Norge var et fattig samfunn klarte vi dette, men nå når landet har blitt styrtrik er det kun profitten som styrer hvem som får denne tjenesten. Dette kan vi som borgere ikke godta lengre.

Vi kommer til å være svært opptatt av at våre representanter skal være synlig gjennom hele den kommende 4-årsperioden og ikke bare dukke opp i valgkampen. Vi ønsker å arbeide på en slik måte at vi kan bidra til å skape et godt politisk klima for gode diskusjoner ute i lokalsamfunnet. Det er riktig at vi synes det er for stor avstand mellom innbyggerne og deres politiske representanter. Dette er noe jeg har erfart tidligere, samt at jeg har hørt det fra svært mange når jeg møter dem på mine kaferunder. Dem har det vært mange av. Og det er svært nyttig å møte folket på denne måten.

I Rødt er vi opptatt av å samarbeide med lag og organisasjoner, de friville organisasjonene og grendelagene. Vi ønsker et tett samarbeide med fagforeningene som finnes i lokalsamfunnet. Det er nemlig menneskene som lever og bor i kommunen våres som bør danne grunnlaget for hvordan vi skal ønske å bygge det samfunnet vi skal leve å bo i. Vi som ønsker å være politikere skal bidra med å legge forholdene til rette slik at innbyggerne opplever at vi tar deres ønsker på alvor og bidrar. Selvsagt kan det skje at der oppstår uenigheter, men da skal alle vite at Rødt sine folk er villig til å stille opp og diskutere åpent med de det gjelder.

Det er i møter med folket at politikken utformes. Uten en samhandling med folket er all politikk dødfødt. Vår ideologi bygger på at det alltid skal være flertallet i folket som skal utforme det samfunnet vi ønsker å bo å leve i. Politikernes oppgave blir å legge forholdene til rette for at dette skjer på en rettferdig og demokratisk måte.

Håper at svært mange bruker Rødt sin stemmeseddel ved dette valget. Det å bidra til at Rødt kommer inn i kommunestyret kan bli den eneste forskjellen vi opplever ved dette valget.


GODT VALG

Kameratslig hilsen


Jann O. Krangnes

Ordførerkandidat

for Rødt på Hitra.