Meninger

- Vi føler oss mange ganger som et glemt brannvesen

Meninger

Har fulgt med nå på alle sine partier sitt partiprogram. Ingen har nevnt noe om samfunnssikkerhet, som jeg kan se. Det at vi i dag har et brannvesen som fungerer veldig bra, er alene mye takket være de som er frivillig og bruker mye av sin fritid for å redde mennesker og materielle ting her på Hitra.

Det at vi mangler mye av det som er lovpålagt på stasjonene ser ut til å gå en sen gange. Vi blir vekt midt på natta, julaften, påsken og etc., det er det ingen av brannmannskap som er imot. Men det hadde vært svært greit å vite at når vi kommer hjem etter en stygg ulykke, enn ikke så hyggelig brann, at vi f.eks. ikke tar med oss røykgasser hjem til familien (Det sitter fortsatt i hud og bekledning)

Snakket med mange politikere i fjor om hva vi manglet og hva vi som rykker ut til i alle mulige scenarioer. De viste stor forståelse på hva vi sliter med, men når saken kom opp så var det de fleste som ikke tok opp vår sak i møtene. Det at vi er politi, ambulanse og brann i ett kan føles slitsomt, men vi tar jobben. Det at vi som er brannmenn blir pålagt mer og mer, er greit for oss alle, vi vil alle gjøre en god jobb for Hitrasamfunnet. Men da må også vi bli tatt vare på! Synes ikke det er så mye forlangt.

Vi kan alltids si at penger brukes andre plasser, uten å nevne noe spesielt. Så føler vi oss mange ganger som et glemt brannvesen. Den menige mann i gata ser den største selvfølge på at vi er der når de trenger oss. Det skal vi være også, men gjør en tanke neste gang du ser en brannbil på utrykning, hvordan har de det på jobb?

Mer og mer av vår fritid går med i brannvesenet, da tenker jeg på rekruttering. Ser at fritiden til menigmann blir mer og mer dyrebar, vi må da ha noe som gir det lille ekstra for å få rekruttere nye brannmenn.

Håper at dette kan sette Hitra brannvesen på kartet og at noen av politikere ser den nytten vi gjør i samfunnet. Er veldig åpen for spørsmål hvis noen lurer på noe.

Da ønsker jeg alle et godt valg.Med hilsen

Tillitsvalgt Hitra Brannvesen

Arve Glørstad