Meninger

Vi trenger en ordfører som kan samle Frøya

Meninger

Vindkraftsaken har skapt sterke motsetninger i Frøya-samfunnet. Det er vanskelig å føre en saklig diskusjon. Mange unngår å snakke sammen, og mange vennskap er brutt.

Nå trenger vi å samle oss. Da må vi ha en ordfører som er samlende og har bred tillit. Jeg mener det er en som peker seg ut. Arvid Hammernes. Han er et samarbeidsmenneske, han er saklig, kunnskapsrik og har god politisk erfaring. Når han kritiserer er det alltid på saklig grunnlag. Han kommer aldri med sleivspark. Etter mitt syn er Arvid den av ordførerkandidatene som best kan samle et splittet Frøya.


Arild Jan Holmen

Titran

listekandidat for Venstre