Meninger

Hvorfor er Frøya SV så beskjeden?

Meninger

Nettavisene har flommet over av leserinnlegg fra de fleste partier. Ikke Frøya Sosialistisk Venstreparti (SV). Hvorfor?

Er det fordi listetoppen Eskil Sandvik i likhet med Ola Vie har hatt fullt opp med å jobbe med å stoppe vindkraftanlegget? For der har de to utmerket seg i mange år.


Frøya Sosialistisk Venstreparti burde markedsført hva de står for, ikke minst at de står på de svakestes side. Hør bare her:

- SV vil ha gratis SFO for at unger som har foreldre med lav inntekt kan slippe at ungene er alene hjemme i timesvis på ettermiddagen. De vil at foreldre med lave inntekter skal ha redusert foreldrebetaling i barnehagen. De vil har flere lærere i skolen allerede fra 1. klasse, slik at de som trenger det får den hjelpen som er nødvendig for å lære å lese og skrive. Et barn som sliter allerede fra skolestart får bare større problemer med skolearbeid desto eldre de blir.

- Frøya SV vil ha gratis skolemat, og at alt skolearbeid gjøres på skolen. Elever som har foreldre som selv sliter med lesing og skriving, vil ikke få den hjelpen de trenger hjemme. Derfor skal leksene gjøres på skolen, hvor det er fagfolk til å hjelpe dem. Frøya SV vil også styrke barnevernet.

- Frøya SV vil at kommunen skal legge til rette for fortsatt livskraftige småsamfunn i øyrekka, er opptatt av at havets ressurser er felleskapets eiendom, og vil støtte de lokale kystfiskerne.

- De vil også at arbeidsinnvandrere skal få et bedre tilbud om norskopplæring, fordi språket har stor betydning for integrering, og at det bygges flere utleieboliger med tanke på at leietakerne etter hvert kan kjøpe boligene. Ikke minst de unge sliter med å få råd til egen bolig i dagens marked.

- Frøya SV vil at alle som ønsker det skal få bo hjemme så lenge de ønsker det og det er forsvarlig, og at det er nok sykehjemsplasser for de som trenger det.

- Frøya SV vil at tannhelse skal sidestilles med annen helse, slik at alle har råd til å gå til tannlegen. Også jordmortjenesten skal styrkes.

- Frøya SV vil ha bedre kollektivtransport, gang- og sykkelvei mellom Sistranda og Hamarvika, og fra Dyrvik til Hellesvikkrysset.  De vil verne naturen mot store inngrep, både i hauan og i fjæra. Styrke arbeidet mot marin forsøpling og vil ha tiltak for å redusere forurensing fra oppdrett.

- Frøya SV er opptatt av artsmangfoldet i naturen, og vil ta vare på dette mangfoldet.

- Frøya SV er i mot konkurranseutsetting av offentlige tjenester og profitt på velferd.

- FRØYA SV har kjempet MOT vindkraft siden 2004, og ordførerkandidaten Eskil Sandvik er leder i aksjonsgruppa Nei til vindkraft på Frøya.


Godt valg, stem gjerne Sosialistisk Venstreparti (SV).


SV-velger