Meninger

- Sinne og frustrasjon

Meninger

Eskil Sandvik er sint på Ståle Gjersvoll for å ha gitt vindkraftmotstanden falske forhåpninger om at kraftverket på Frøya kunne blitt stanset. Men burde ikke de frustrasjoner vært adressert mot lokale media?

Saken har vært mangelfull og ensidig dekket fra flere hold, og det har skapt forhåpninger, uten rot i virkeligheten.

Like mye som facebook har vært pådriver, har deler av lokalpressa også drevet dette frem. Leserinnlegg på leserinnlegg har fremstilt vindkraften som naturen og Frøya sin undergang.

Vi har en ytringsfrihet som er ubestridt og berettiger publiseringer av folks meninger.

Men har ikke pressen også et ansvar for å balansere en debatt?

Hvor har de grundige analyser av hvordan forskermiljø som undersøker klima, og tiltak mot oppvarming av jordkloden, vært?

Jeg tror vi kunne fått en bedre balanse i saken og dempet konflikten betydelig. Det ville ikke solgt like mange nyheter selvsagt - konflikter skaper nyheter og pressen tjener penger.

Jeg skal ikke beskylde lokalpressen for å ha produsere falske nyheter, men at nyheter og lenkeklikk er produsert på et tynt, mangelfullt og spekulativt grunnlag, er nå ganske tydelig.

En balansert og korrigerende publisering rundt vindkraftsaken ville gitt folk et bedre grunnlag til å gjøre seg opp en mening. Men i steden har kampen vært ført som om folkets støtte skapes med at målet forherliger midlet.

Hva er det målet?

Målet synes ikke å være kampen mot menneskets velstand og overlevelsesevne på jorden. Vi blir langt flere mennesker innen kort tid og vi trenger mengder av fornybar energi om vi skal løfte hverandre frem og skape endringer uten å øke den globale oppvarming ytterligere med kraft fra fossile kilder.

Vi har fått en mulighet med å ha utviklet en teknologi som kan hjelpe oss videre – det vil komme flere – men dette er hva vi kan ta i bruk nå.

Jeg syns det virker som kampen er mot mennesket og dets plass på jorden, og den føres med vonde ord og persondyrkelse. Det er på tide å våkne opp og se hva som har herjet blant folk og i media.


Geir- Are Valle

1. kandidat Frøya KrF