Meninger

- Snakker Fagforbundet i Frøya ned sin egen avtale?

Meninger

Sigurd Rutlin i Fagforbundet Frøya skriver i Hitra-Frøya at «profitt har en pris som ansatte betaler».

Her hevder han at enkelte aktører – foraktfullt omtalt som «velferdsprofitører» – i blant annet barnehagesektoren, har en forretningsstrategi som er å «holde lønninger, pensjoner og bemanning nede for å tjene mest mulig penger».

Påstanden fremstår merkelig all den tid mer enn 95 prosent av alle ansatte i private barnehager har tariffavtaler som er fremforhandlet og anbefalt av blant andre Fagforbundet.


 

Så sent som i forrige uke ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enig med PBL om et mellomoppgjør og en ny pensjonsordning for private barnehager.

Om lønn skriver Utdanningsforbundet på egen nettside: «Minstelønnsnivåene i PBL blir tilsvarende lønnsnivåene for barnehageansatte i kommunal sektor.»

«En milepæl og viktig seier! Vi har fått til en framtidsretta, god pensjonsavtale for de ansatte i PBL-barnehagene», sa forhandlingsleder Anne Green Nilsen i Fagforbundet til fagforbundet.no etter at avtalen var klar.

Fagforbundet i Frøya burde også være vel kjent med at barnehagesektoren er regulert med lov- og forskriftsfestede normer som stiller like krav til voksentetthet og antall barnehagelærere i alle kommunale og private barnehager.

For PBL er det en selvfølge at ansatte i en offentlig finansiert barnehagesektor har gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for sine ansatte. Slik er også realitetene. Det vet også Fagforbundet – innerst inne.

Fagforbundet kan gjerne være tilhenger av kommunale barnehager. Men det fremstår som rimelig dobbeltmoralsk å så tvil om ordninger som de selv har forhandlet frem og som de anbefaler for sine medlemmer.


Marius Iversen
Kommunikasjonsdirektør
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)