Meninger

Er frivilligheten mindre verdt i distriktene?

Jorodd Asphjell 

Meninger

Fra og med 2021 fjerner regjeringen frivilligsentralene fra Statsbudsjettet og overfører ansvaret til kommunene. Samtidig endres beregningsmodellen slik at frivilligsentralene i kommuner med mindre enn 12.000 innbyggere blir taperne. Mener regjeringen at den frivillige kraften i distriktene er mindre verdt?


I et debattinnlegg i Hitra-Frøya 5.09.19 skriver kulturminister- og likestillingsminister Trine Skei Grande og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland at de tror «frivilligheten kan bli enda sterkere når de lokale folkevalgte får styre ressursene».

 Likevel har de vedtatt en omlegging av finansieringen til landets frivilligsentraler som vil få dramatiske konsekvenser for mange. Felles for frivilligsentralene som får kutt er at de holder til i de mindre kommunene. Felles for frivilligsentralene som får økning er at de holder til i en by.


 

Omleggingen forsterker regjeringens sentraliseringsiver og svekker distrikts-Norge. Den nye finansieringsmodellen for frivilligsentralene skal implementeres i 2021 og vil da baseres på antall innbyggere. Noen eksempler over hva dette vil bety:  Frivilligsentralene i Trondheim vil få en økning på 1,5 millioner.

 Til sammenligning er lista lang over mindre kommuner der frivilligsentralene vil få relativt store kutt: Hitra kuttes med 250.000 kr, Frøya kuttes med 237.000, Hemne kuttes med 265.000, Snillfjord kuttes med 380.000, Ørland med 225.000, Agdenes med 290.000, Bjugn med 242.000.


 

Mener regjeringen at frivilligheten er mindre verdt i distriktene?

Arbeiderpartiet var mot å fjerne frivilligsentralene fra statsbudsjettet. Vi mener at frivilligheten skal styrkes, i hele landet. Vi har derfor ved gjentatte anledninger advart om konsekvensene av omleggingen og understrekt at vedtaket må reverseres.

Vi mener den frivillige kraften er like sterk i hele landet. Regjeringens ideologiske tanke om at frivilligheten blir sterkere når de lokale folkevalgte får styre ressursene er lite verdt når de samtidig struper økonomien til frivilligsentralene. Frivilligheten skal styrkes, i hele landet. Å svekke frivilligsentralene i distriktene er IKKE å satse på frivilligheten.


Med vennlig hilsen

Jorodd Asphjell, Ap