Meninger

Hvorfor stemme grønt?

Kjersti Lindal  Foto: Håkon Benjaminsen

Meninger

Da vi stifta Miljøpartiet De Grønne for 31 år siden, snakka vi om klimaendringer som ville komme, og om viktigheten av å ta vare på matjorda, havet, fiskeressursene og artsmangfoldet. Vi ble fortidd, skjelt ut, håna og latterliggjort. - Dommedagsprofeter! sa mange.

 Nå vet vi alle hva som har skjedd i løpet av disse årene; klimaendringene er her i den grad at folk får sine hjem vaska bort, og byene drukner under regnskyllene. Store arealer matjord er bygd ned, havet er fylt av plast, villaks og reker og andre arter er under sterkt press, og vi mister arter i et vanvittig tempo på kloden.

 Ingen av oss trodde at endringene skulle komme så raskt som de har gjort. Det var våre framtidige barnebarn, og deres barn vi var bekymra for. Det er vi fremdeles, men erkjenner at vi allerede nå står i den framtida vi frykta den gangen. Vi har rett og slett ingen tid å miste!

Vi ber nå deg om din tillit. Hva vil vi bruke den tilliten til?


Dette vil MDG utfordre Hitra kommunestyre på i den valgperioden vi går inn i:

• Erkjenne klimakrisa

• Innføre klimabudsjett og klimaregnskap, som skal styre mot klimanøytralitet.

 • Installere solceller / solfangere på alle egnede kommunale tak. Kreve energismarte løsninger installert i alle nybygg, og stimulere private huseiere til å ta solenergi eller grunnvarme i bruk.

• Skreddersy bussruter, f eks arbeidsbuss til og fra Jøsnøya. Bestillingstransport må innarbeides, MDG jobber for dette på fylkesnivå.

• Tilby ladepunkt for el-scotere og el-motorsykler.

 • Bistå ved etablering av trygge grønne arbeidsplasser for ei framtid uten olja.

• Stoppe nedbygging av matjord, og bidra til revitalisering av all matjord vi har.

 • Tilrettelegge for lokal kompostering av organisk avfall, til jordforbedring. Sunn humusholdig jord binder store mengder Co2!

• Befri havet for flyteavfall, overgjødsling og andre utslipp.

• Ta vare på bunnvegetasjon og lokale fiskestammer.

• Ta vare på urørt natur.


Vi må nå sette det viktigste først. Deretter kan vi forhåpentligvis krangle videre om alt annet som vi er ideologisk ueninge om.


STEM GRØNT NÅ - FOR MENNESKER OG MILJØ!


Kjersti Lindal, MDG