Meninger

Jeg ser de ikke, Fagforbundet!

Kristin Strømskag 

Meninger

Fagforbundet hadde 4. september et innlegg i Hitra-Frøya om det de kaller kommersialisering av velferdstjenester, eller privatisering og profitt av velferden.

Fagforbundet - jeg sliter litt her, og det må dere hjelpe meg med. For dere ser noe annet enn det jeg ser.

På Frøya har vi i dag to private barnehager; Rabben barnehage og Sistranda kystbarnehage. Dere ser velferdsprofitører som har som strategi å holde lønninger, pensjoner og bemanning nede for å tjene mest mulige penger. Jeg ser to barnehager startet av engasjerte barnehagelærere som brenner for faget sitt. Dere mener de øker faren for at sårbare brukere (barn?) får et dårligere tilbud.Jeg gratulerer Rabben barnehage som kandidat nominert til Årets barnehage.


 

Dere mener at private ikke kan levere velferdstjenester billigere og til minst like god kvalitet som det offentlige. Jeg vil takke de driftige eierne for at de tok risikoen, startet firmaer og bygget barnehager som bidrar til at kommunen kan løse en av sine kjerneoppgaver - barnehageplass til ungene våre.

Helt sant, Fagforbundet - jeg ser det virkelig ikke. Disse moralsk bedervete velferdsprofitørene som legger seg opp millionformuer som dere ser.

JEG ser gode barnehager med dyktige fagansatte som vil at ungene våre skal lære om kystkultur, vokse opp som stolte frøyværinger og ha med seg gode holdninger, verdier og opplevelser inn i voksenlivet.

Lykke til videre med det gode arbeidet dere gjør!


Kristin Strømskag

Ordførerkandidat Frøya Høyre