Meninger

Om åpenhet og påstått arroganse

Meninger

En gjenkjennende påstand når det nærmer seg valg, er mangel på åpenhet i Frøya kommune. Spesielt Venstre kommer med slike påstander

 Vi tror vi med hånden på hjertet kan si: Det har aldri vært mer åpenhet enn nå! Vi har tidligere hatt en situasjon der møtene i formannskap var lukket for allmennheten og pressen. I dag er alle møtene åpne, og kan kun lukkes av møtet selv i helt spesielle saker. I formannskapsmøtene er det som regel to medier tilstede og kommunestyremøtene er sendt på nett. Alle har tilgang på dokumenter, så fremt de ikke inneholder fortrolige opplysninger om personer og instanser. Møteinnkallinger og møtereferater legges ut på kommunens hjemmeside.

Venstres Arvid Hammernes mer enn antyder at det er for tett bånd mellom rådmann og ordfører. Det SKAL være et tett forhold mellom rådmann og ordfører, men det skal være profesjonelt og med klar rolleforståelse.

Så skjønner vi at det er det faktum at Arbeiderpartiet har hatt rent flertall inneværende periode som er «problemet» for opposisjonen. Det hevdes at sakene er avgjort på Ap’s gruppemøter og at det hindrer den åpne debatten i selve møtene. Nå er det tradisjon for at gruppemøtene er lukket. Vi vil anta at fellesborgerlige gruppemøter også er lukket. Og har de flertallet, så kommer de vel til møtene med felles innstilling, m.a.o. så kan saka i prinsippet være avgjort. Det kan nok føre til lengre gruppemøter, men hva er ellers forskjellen?

På Stortinget er for øvrig alle sakene i prinsippet avgjort før de behandles i plenum i Stortingssalen. Riktignok er alle partiene representert i komiteene så langt det er mulig, men komitemøtene er lukket.

«Arroganse» er også en gjenkjennende påstand. Og «arrogansen» synes å være at flertallet bruker den makta velgerne har gitt dem. Nå er det vel slik at de aller fleste sakene er enstemmige. Så hender det selvsagt at opposisjonen fremmer egne forslag – som er deres plikt dersom de mener å ha bedre løsninger. Noen ganger får de også med posisjonen, mens andre ganger blir de nedstemt. Slik er demokratiet.


Berit Flåmo

ordførerkandidat Ap