Meninger

- Vi har fått en maktfordeling som forventet

Meninger

Pensjonistpartiet takker for tilliten.

Da er årets kommunevalg historie, og resultatet foreligger med store endringer i sammensetningen av det nye kommunestyret på Frøya og i andre kommuner i landet, endringer som for de fleste ikke er så overraskende.

Vi har fått en maktfordeling som egentlig var forventet ut fra gallup og de saker som har vært i fokus, ikke bare her på Frøya men over det ganske land. Valgkampen i de store byene har hatt fokus på motstand mot bomstasjoner der protestbevegelsen FNB ble en av vinnerne, og på den andre siden har vi miljøforkjemperne med MGP som den andre vinneren. I distriktene har Senterpartiet vunnet frem med sin motstand mot Regjeringens reformpolitikk (kommune og fylkessammenslåing).

Her på Frøya er Senterpartiet også den store vinneren, og som vi gratulerer! Selvfølgelig også her på grunn av deres motstand mot Regjeringens reformpolitikk, men også deres klare standpunkt i ”vindkraftsaken”. Det er tydelig at ”vindkraftsaken” har vært viktig for folks stemmegivning her på Frøya, det er også Rødt et bevis på, når de nå blir representert med to mandater i kommunestyret. Rødt brukte denne saken for alt den var verdt, og jeg kan ikke med min beste vilje tro at det var andre saker som fikk folk til å stemme på et kommunistisk parti.

Pensjonistpartiet har også signalisert et klart standpunkt mot vindkraft, men i denne valgkampen har vi fokusert på andre saker, saker som vi mener er mer viktig for det nye kommunestyret og for folk flest. Det er saker som berører den enkelte innbygger på Frøya, så som helse og omsorgstjenestene, veivedlikehold, kollektivtilbud, mobil og bredbandsdekning og ikke minst sikkerhetsberedskapen i vår to tunneler.

Regjeringspartienes opptreden var lite forsonende og ydmyk overfor velgerne i nattens partilederdebatt. Det er respektløst når for eksempel venstres leder uttaler seg på en måte som om det skal være en irettesettelse til de som har vært så ”dumme” at de stemte MGP, FNB og Rødt. De tapende partiene må gå i seg selv å se hva de har gjort feil når de har mistet velgernes tillit, de vinner ikke velgerne tilbake ved å gi de skylda for et dårlig valgresultat, skylda ligger hos de sentrale politikerne, som har forstyrret valgkampen for de som virkelig var på valg.

Det er naturlig, og ikke overraskende at motstandsbevegelsen mot bompenger (FNB) tar velgere fra Frp, når de ikke har fokusert på dette før FNB kom på banen. Det samme gjelder Venstre som har mistet sin troverdighet i miljøspørsmål og som MDG profitterer på. Det hjelper selvfølgelig heller ikke at disse to partiene nesten lager regjeringskrise for å få fokus på sine saker, og i et desperat forsøk på å vinne velgere trekker Frp’s leder og nestleder frem flyktningsaken og snikislamisering, dette var det største ”magaplasket” i denne valgkampen.

Det er også et ”mageplask” å bruke Stortingspolitikere og Regjeringsmedlemmer i kommunevalgkampen, det er valgresultatet et bevis på. Jeg tror når valgkampen skal evalueres i alle partier, så kommer det klart frem at dette stuntet ikke ga den nødvendige gevinst. Jeg håper at neste kommune- og fylkestingsvalg blir uten sentrale politikere, og at fokus blir på de som stiller til valg i kommune og fylke, og ikke minst at det blir satt mer fokus på den enkelte kommunes viktigste saker, de er ikke alltid ensbetydende med det som rører seg sentralt.

Pensjonistpartiet Frøya vil rette en takk til alle som ga oss sin tillit og sørget for at vi blir representert i det nye kommunestyret, vi skal gjøre vårt beste for å bevise at vi er tilliten verdig.

Tusen takk!

Arild Margido Johansen

Leder Pensjonistpartiet Frøya