Meninger

- Endringer vil måtte komme

Meninger

Om tro og viten

Skuffende valg for Kristelig Folkeparti på Frøya, og kanskje var det som fortjent om vindkraftsaken hadde betydning.

Jeg skulle kanskje skrevet en bønn om vindkraften. Bedt Gud om å frelse menneskene fra de klimaendringer som er i vente og se i nåde til dem som dyrker myr og landskap og lar seg lede til de underligste påfunn.

Men budene fra Gud er absolutte. Jeg ville ha brutt det første budet, om å ikke ha andre guder, og det andre budet om å misbruke Guds navn.

Klimaendringene er reelle

Jordens befolkning, Guds skapninger, har vokst med en stadig brattere kurve siden den industrielle tidsalder og kommer til å påvirke både klima, natur og miljø i stadig sterkere grad fremover. - Vi vil møte utfordringer.

Dét er hva vitenskapen forsøker å fortelle oss.

Vitenskapen bruker målbare verdier når den undersøker og konkluderer. Tro er ikke et vitenskapelig instrument. Menneskelig tro er faktorer som vitenskapen forsøker å eliminere.

Tro har stått sterkt i vindkraftdebatten. Tro på at sammenhenger finnes. Påstander om ødeleggelser av natur og miljø, og hvor hensynsløs menneskets vilje er til å utnytte naturen for å skaffe seg rikdom, har vært rådende.

Om det er slik - så er det ikke fornybar energi (som vindkraft) som er redskapen. Vindkraften blir ikke til noen enkeltes personlige rikdom. Den skal tjene oss alle.

Kanskje vi heller skal se til dem som ønsker status quo i andre energisektorer, og en fortsatt vekst i de næringer som forbruker jordens resurser, om vi ønsker å finne de svært menneskelige motivene.

Vinden brukes ikke opp og den kan ikke eies.

Mot neste periode

Jeg er glad for at valget for denne perioden er over og vi nå kan eliminere det politiske spillet i klimadebatten. Politikken drives ikke alltid etter hva vi vet, men hva folk tror på. Det er folket vi trenger å ha med oss for for å kunne komme i posisjon og få makt til å gjøre endringer.

For endringer vil måtte komme.

Debatten om vindkraft vil endre seg radikalt fremover. Nå må vi snakke om hva vi vet, hva vi kan få til, og hvordan vi oppnår endringer. Ikke hva folk flest tror på.

Her på Frøya må vi få rett fokus og ta vår del av ansvaret. De som kommer i posisjon vil måtte legge til rette for god tilgang på strøm. For lading til transport, både til folk og næring, og for å møte kommende krav.

Om tre og et halvt år kommer vi ikke til å debattere om vi trenger mer fornybar energi, eller om vi trenger installasjoner for å skaffe oss elektrisiteten. Da blir det være tilgangen og pris på elektrisiteten som vil stå i fokus.


Geir-Are Valle