Meninger

- Jeg fikk stor oppmerksomhet fra begge sider

Meninger

Valgresultatet - forandring?

Kommunevalget er historie. Venstre fikk 1 representant i kommunestyret tross en tilbakegang. Trøsten var at jeg kom i vippeposisjon mellom høyre og venstre. Jeg fikk stor oppmerksomhet fra begge sider - men bare venstresiden kom med et konkret tilbud. Høyresiden hadde også muligheten. Det var derfor bare et reelt alternativ og forandring var ikke mulig!

Dermed inngikk Venstre en avtale om valgteknisk samarbeid ved konstitueringen med Ap, SV og Rødt, med Ole Haugen som ordfører og meg som varaordfører. I bunnen for denne avtale ligger også det gode samarbeidet vi har hatt med Ap og SV den siste valgperioden.

Venstre er selvsagt veldig godt fornøyd med dette resultatet og ser fram til et positivt, fruktbart, konstruktivt samarbeid med Ap, SV og Rødt, til beste for en fortsatt god, bærekraftig utvikling av Hitrasamfunnet.

Jeg vil takke alle Venstresympatisører og tillitsvalgte som har gjort dette mulig.

Hjertelig tusen takk til enhver især !


Med vennlig hilsen

Torfinn Stub


Se flere debattinnlegg på hitra-frøya.no/meninger