Meninger

- Sp krevde varaordfører i 100% stilling. Det kunne vi ikke være med på

Meninger

Ad. forhandlinger med Sp

Valget er over, stemmene opptalt og forhandlinger om politikk og taburetter er også over. Tatt i betraktning en dårlig meningsmåling i juni og massiv motstand fra stort sett alle andre partier under valgkampen, oppnådde vi over 30 % oppslutning. Dermed er Frøya Arbeiderparti fortsatt det desidert største partiet på Frøya. Det er vi stolte over og glade for.

Vår ordførerkandidat Berit Flåmo gjorde et svært godt personlig valg, relativt sett bedre enn i 2015. Det fortjente hun!

Etter valget ble vi invitert til dialog med SP med tanke på samarbeid og felles plattform. Med bakgrunn i de klare føringene deres ordførerkandidat Knut A Strømøy ga før valget - både at SP ønsket skifte og hans egen ambisjon om å bli ordfører - så visste vi det skulle mye til for at SP skulle inngå samarbeid med Arbeiderpartiet og dermed sikre 4 nye år for Berit Flåmo. Derfor var Sp’s krav høye. De krevde 2 medlemmer i Formannskapet og 1 medlem i hvert hovedutvalg, da med leder i det ene. I tillegg krevde de varaordfører i 100 % stilling. Vi var villige til å gi dem høy deltakelse i Formannskap og hovedutvalg og vi kunne enes om det aller meste i politikken. Det Frøya AP var villige til å tilby SP i samarbeidet, var 2 medlemmer i Formannskap og 2 medlemmer i hvert hovedutvalg, da med leder i det ene. Deres krav om at varaordføreren skulle ha 100 % stilling, kunne vi imidlertid ikke være med på. Til det sa et enstemmig medlemsmøte nei. Det ville etter medlemsmøtets mening være å «kjøpe» seg makt og innflytelse.


 

Vi fikk onsdag kveld beskjed om at SP hadde gått inn i et samarbeid med borgerlig gruppe. Vi synes selvsagt at det er trist, men vi må likevel få gratulere SP med at de åpenbart har fått et enda bedre resultat i forhandlingene med borgerlig gruppe.

Frøya Arbeiderparti vil med sine 7 representanter i kommunestyret være godt representert i Formannskap og i hovedutvalg. Der skal vi fortsatt – i respekt for de over 700 velgere som ga oss sin stemme - kjempe for våre hjertesaker og samtidig være en konstruktiv opposisjon – til Frøyas beste.

Et samlet medlemsmøte retter en varm og stor takk til vår ordfører Berit Flåmo. Hun har gjort en formidabel jobb og vært en utmerket ambassadør for Frøya.

Tusen takk, Berit!


Medlemsmøtet i Frøya AP

19.09.2019