Meninger

Hvorfor ikke bruke fakta, Lund?

Meninger

NVE-sjef Kjetil Lund gikk 16.9. ut i media med et innlegg under tittelen «Det finnes sterke og gode argumenter for vindkraft». Innlegget var et tilsvar til meg, fordi jeg har kritisert at NVE bruker en «modellbasert analyse» for å begrunne påstanden om at økt krafteksport fra Norge til EU vil gi positive klimaeffekter. Lund skriver: «NVEs analyser viser at 10 Twh mer vindkraft i Norge vil kunne erstatte fossil kraftproduksjon i Europa tilsvarende rundt 5 millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer rundt 10 prosent av Norge samlede utslipp

Men hvorfor bruker NVE «modellbaserte analyser» når effekten av vindkraft inn i et fossilbasert energisystem skal vurderes? Det foreligge store mengder erfaringstall å studere! Tyskland refereres ofte til når det gjelder aktiv utbygging av vindkraft, med opp mot 30 000 turbiner. Men erfaringene fra Tyskland passer tydeligvis dårlig inn for NVE, Energi Norge, NORWEA, ZERO og andre som går inn for mer vindkraft på land i Norge. I perioden 2014-2017, en periode med sterk utbygging av vindkraft i Tyskland, steg faktisk de tyske klimagassutslippene. Forklaringen er enkel. I stedet for å redusere fossilbasert produksjon, har Tyskland etablert seg som EUs største energieksportør, og eksporterer nå i størrelsen 50 Twh pr år.

Statnett har, på kraftbransjens initiativ, lagt en sjøkabel til Tyskland. Når den kommer i drift, kan situasjonen bli denne: Vi raserer store områder av urørt norsk natur med nye vindturbiner for å eksportere mer kraft direkte til Tyskland, som så kan øke sin eksport ytterligere. I mitt hode er det en veldig dårlig ide!

Det som reelt vil få utslippene ned i EU, er inndragning av klimakvoter i EUs klimakvotesystem ETS. Det bekrefter også Lund, når han skriver dette: «Drevet av et kvotesystem som endelig begynner å virke, har kraftproduksjonen fra kull falt med nesten 20 prosent bare første halvdel av 2019.» (Det er verd å merke seg at utbyggingen av vindkraft i Tyskland har gått kraftig ned den senere tid, fordi protestene er store og stigende i Tyskland.) 

At det er aktiv bruk kvotesystemet som får ned utslippene, er påpekt og dokumentert gjentatte ganger av Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Det er bra at også Kjetil Lund nå innser dette. Hittil har Lund gjentatte ganger skrevet artikler, både i Klassekampen og Dagens Næringsliv, der han har prøvd å undergrave professor Skonhofts troverdighet og analyser på området.

Lund skriver avslutningsvis dette: «NVEs rolle er ikke å delta i en debatt for eller mot vindkraft, men å analysere og å redegjøre for argumenter.» Lund gir med sitt innlegg, kanskje noe ufrivillig, et godt eksempel på at det kan være betydelig forskjell på liv og lære.


Av Hogne Hongset,

vindkraftmotstander