Meninger

Brutte lovnader fra politiet

Meninger

Jeg er en av seks personer som er med i aksjonsgruppa mot vindkraft-Frøya. Vi har jobbet med saker som; demonstrasjonen på Frøya i januar, ved Stortinget 8. mai, vardebrenning, folkemøte, folkeavstemning, dokumentasjon, bidratt under aksjoner i Nessadalen bla. med å føre logg over aktiviteten fra første dag, vi har tatt kontakt med politiet, fjernet uvedkommende fra leiren, sørget for orden i leiren osv.

Vi er etter hvert blitt vant med å få negativ omtale, sjikanering, bli beskylt av både TrønderEnergi, Søbstad og Politiet.

På formannskapsmøtet den 19. august ble motstandere av vindkraft på Frøya satt i gapestokk av TrønderEnergi, Søbstad og representanter fra formannskapet.. Under møtet ble det igjen fra TrønderEnergis side dratt frem beskyldninger til «aksjonsgruppen» om avføring på maskin, selv om de viste at saken var henlagt. I samme møte satt tre representanter fra politiet. De viste også dette, men det politiet kunne fortelle om var at fra i dag av kl.08.00 er det forbudsone i hele konsesjonsområdet og i leiren på andre siden av veien, overtredelse ville gi en bot på 8000,-

Etter møtet ble det diskusjoner bla med politiet om hva som hadde skjedd på møtet, hvilke beskyldninger TrønderEnergi fikk tillatelse til å servere på et formannskapsmøte der vi ikke fikk mulighet til å forklare oss, eller komme med tilbakemeldinger. Det hører med til historien at vi fikk mulighet med innlegg i formannskapsmøtet med vår versjon den 3.sept, men da var verken TV2, Nettavisa, NRK, eller Adressa tilstede.

Politiet ville ha møte med motstandere mot vindkraft på Frøya, for å høre vår versjon, og for å diskutere evt frigivelse av leiren.

Møtet ble satt 21. august, med bla assisterende politimester Marit Fostervold og Arild Sollie tilstede.

Vi som var tilstede fra aksjonsgruppa syntes det var et godt møte, og så fram til en dialog med politiet.

Dagen etter kommer følgende telefon fra politiet: Det er skuffende når vi nå skal vurdere leiren at NN løper inn i anleggsområdet med gul skjorte og vi må rykke ut…

Jeg svarte at dette kjenner jeg ikke til, men skal ta å ringe vedkommende. Vedkommende hadde verken gul skjorte eller hadde vært innenfor oppholdssonen, men satt med kikkert oppe på hauan over leiren sammen med en annen, men så at politiet kom, de kikket opp, ristet på hode og dro igjen.

Politiet med blålys ankommer Nessadalen på «oppdrag fra TrønderEnergi»


Jeg sender mail til politiet og håper på forklaring fra politiet. Sitat:

Der er beklagelig at mistanken ble, uten at politiet engang var på stedet rettet mot motstandsgruppa nei til vindkraft på Frøya.

Det er beklagelig at man ikke kan få oppholde seg utenfor forbud sonen uten at politiet tilkalles.

Det er beklagelig at TrønderEnergi ( sannsynligvis) konkluderer med at «aksjonister» er i området pga gjenkjenning av bil.

Jeg må si jeg er skuffet, etter det møte vi hadde i går, onsdag, at det igjen er motstandsgruppa som er den store stygge ulven.


Svaret fra politiet 23.8 var:

Hei! Jeg har snakket med NN på telefonen i dag. Han har orientert meg om hendelsen. Vi skal ta en prat med Trønderenergi.

Når det er sagt, så må politiet respondere. Da blir det politiet, som avkrefter at demonstranter ikke bryter sonen.

Det er bra for dere, fordi uttrykningen blir loggført som falsk. Da vil det for eksempel være melder som utkaller politiet unødvendig.

Sendte også mail til politimesteren etter møtet, og påminte om hva som ble tatt opp på møtet bla med oppholdsforbudet.


Svar 23.8 sitat:

Jeg skal vurdere oppholdsforbudsonen, særlig med tanke på teltleiren. Frigivelse av teltleiren er første prioritet fordi jeg forstår at denne er av stor betydning.

For å justere oppholdsforbudsone av teltleiren er det avgjørende at sikkerheten ifm spregningsarbeid blir oppfylt.

Jeg kommer tilbake til deg over helga med ny informasjon, om det høres greit ut for deg.


Ny informasjon kom ikke. Jeg sendte også flere mailer til politimesteren ang lovnaden om å vurdere leiren «over helga», men de ble ikke besvart.

Vi ble ble også lovet et oppfølgingsmøte, men har ikke fått noen innkallelse til det enda.

Fikk også etter dialogmøtet SMS fra politiet når det skulle sprenges i Nessadalen, og at vi måtte utenfor sikkerhetsonen? Er det denne dialogen de var ute etter, få meg til å gjøre jobben til entreprenør?? Få meg til å sende meldinger til dem jeg trodde kanskje var i Nessadalen den dagen?

I mellomtiden kom det meg for øret at politiet har forfattet et oppsummeringsdokument om den første uka i Nessadalen, og at det er dette dokumentet som er lagt til grunn for Fylkesmannens avgjørelse ijf oppstart av anlegget og videre Kommunaldepartementet videre avgjørelse av klagen.

Har også etterspurt å få dokumentet, eller lesertilgang til dette for å fortsatt samle dokumentasjon. En uke er gått, men har ikke hørt fra politiet..


Mandag den 16 sept. Bestemte jeg meg for å få til et møte med Fostervold. Jeg ringte og sendte SMS og fikk etter hvert kontakt. Vi møttes på politistasjonen i Trondheim, og igjen så var det lovnader om å få tilbake leiren som var utgangspunktet for møtet. Det ble et godt møte med igjen lovnader og håp om å få leiren tilbake.

Etter møtet skulle det fra politimesterens side bli sendt en mail til videre saksgang for å på frigitt leiren.

Tok igjen kontakt torsdag 19. sept. og lurte på videre saksgang, og om det har vært noe møte?

Fikk svar: Det har vært møte, men kjenner ikke resultatet, det kommer skriftlig på mandag, men skal få en muntlig redegjørelse i morgen.


Jeg takket for svaret, og tok kontakt igjen på fredagen, for å få høre vedtaket.

Vedtaket er ikke mottatt enda, så det må nok bli på mandagen ….

Jeg kunne ikke annet enn å gratulere politimesteren med bra jobbet!

De har klart å holde ytringsfriheten i sjakk enda en uke…og TrønderEnergi slipper å bli påmint sin ødeleggelse av Frøya og Frøyas befolkning.


Nå ventet jeg spent til mandagen, endelig skal vi få vite noe, en mnd etter at lovnaden om å vurdere oppholds forbudet i leiren som 1.prioritet sak endelig skulle få et svar.

Som kanskje ventet svarer ikke politimesteren på min henvendelse. Ringte Orkdal politikontor for å høre videre om oppsummeringsdokumentet som jeg etterspurte. Samtidig så spurte jeg også om hvordan det gikk på møtet ang oppholdsforbudet, og om det var opphevet i leiren?

Svar: De hadde et møte med TrønderEnergi på torsdag. Opp-holdsforbudet går ut den 30.sept, og de vurderer oppholdsforbudsonen på nytt og et vedtak kommer ila denne uke…


Jeg refererte til møte jeg hadde med Fostervold, men hun trodde ikke politimesteren ville gi noe leir tilbake.

Politiet hadde møte, men med TrønderEnergi. ? Er det TrønderEnergi som skal avgjøre om politiet skal opprettholde oppholdsforbudsonen? Ble ikke den satt av politiet?

Da jeg konfererte politidamen med dette, så var unnskyldningen med at møtet handlet om framdrift av anlegget? Sikkert greit å vite av politiet at alt går så mye bedre nå, når ingen sitter i leiren og ser på oss. Trodde politiet hadde myndighet uten TrønderEnergis innblanding å ta rede på loven?

Er jeg virkelig så blåøyd at jeg ikke har sett at dette er et spill TrønderEnergi og Politiet har drevet mot de stakkars motstanderne mot vindkraft på Frøya. Er verden blitt slik at man skal love og lyve.

Gi falske forhåpninger.

Æ beklage overfor alle som er imot vindkraftverk på Frøya at æ har blitt lurt av politiet til å gi dere forhåpninger.

Æ beklage at æ brukt av min tid til bortkastet dialog.

Æ beklager at æ hadde tillit til politiet.

Æ beklage at æ ikke nådd fram med vår side av saken.

Politiet hadde allerede tatt parti.


Per Ole Sandvik


POLITIET: