Meninger

- Det har ikke vært grunnlag for å oppheve forbudet

Meninger

Det stemmer at det har vært kontakt med politiet. Både pr mail, telefon og møter. I tillegg har "aksjonistene" hatt et eget kontaktpunkt gjennom sin politikontakt på Hitra/Frøya.

Det har vært en løpende vurdering av oppholdsforbudet. Det har ikke vært grunnlag for å opp-heve forbudet, så lenge begrunnelsen for vedtaket ikke er endret.


 

Oppholdsforbudet gjelder til 30.9.2019, og dette har vært kunngjort og god kjent av alle parter.

Nytt oppholdsforbud er under vurdering, og det er oppholdsforbudets utløpsdato, som vil være politiets frist for å eventuelt endre eller forlenge vedtaket.

Politiet har uttrykt forståelse for teltplassens betydning i Nessadalen, og av den grunn blir dette vektlagt i vurderingen. Det er ikke det samme som at det endrer vedtakets begrunnelse.


Marit Fostervold

Visepolitimester