Meninger

- Det er ikke en kongelig signatur verdig

Meninger

Hei Egil!

Ingen tvil om at dette var en stor dag for Øyregionen da Hitratunnelen ble åpnet med pomp og rakt med kongelig snorklipping.

Minnesteinenens plassering der den ble plassert hadde sikkert sin berettige plass den gangen da Jan Pettersen/turistinfoen for sine kunder hadde plass der. Men det har "roinne my vatn i sjøn" på de 25 årene siden åpningen.


 

Jan Pettersen og Hitra Turistservice har bygget opp et fantastisk terminalbygg på Jøsnøya der mange besøkende er innom, likedan er det også hurtigbåterminalen for reisende.

Derfor blir det få stopp på den gamle plassen og liten interesse fra publikum og turister. Etter den tid har minnesteinen blitt forsømt med vedlikehold ved at gress og villnis har grodd oppover minnesteinen. Det er ikke en kongelig signatur verdig.

På bakgrunn av lokale henvendelser og med selvsyn fremmet jeg sak til rådmannen om dette som endte opp med følgende vedtak i formannskapet 27.08.19:

1. Minnesteinen fra åpningen av Hitratunnelen i 1994 flyttes fra nåværende plassering.

2. De tre steinene som symboliserer de tre øyene (Hitra, Frøya og Fjellværøya) flyttes også sammen med minnesteinen.

3. Ny plassering blir ved hurtigbåtterminalen, på kommunens eiendom.

4. Driftsavdelingen foretar flyttingen.


Mvh

Per Ervik