- Skremmende å lese at en allmennlege så lemfeldig håndterer medisinsk forskning

Meninger

Fortsatt ingen relevant forskning, Crozier?

Vitenskap og folkeopplysning var veien ut av den selvforskyldte umyndighet, sa filosofen Immanuel Kant på 1700-tallet.

Også i vår tid bør vi stole på det vitenskapen forteller oss, kanskje spesielt hva helse angår.

Det var hyggelig av Crozier å referere til min masteroppgave, men det fremstår noe uklart for meg hva den har å bidra med i en diskusjon om konspirasjonsteorier om infralyd og vindkraft.

Budskapet i intervjuet med undertegnede i denne avis bør derimot stå klart: Det finnes ingen forskning som støtter opp under Pereiras påstander om at sykdommen hun kaller «VAS» i det hele tatt eksisterer. Det er skremmende å lese at en allmennlege så lemfeldig håndterer medisinsk forskning.


Mener folk blir syke av infralyd fra vindkraftverk

Holdt foredrag for frøyværingene. 

Grunnsteinen i Pereiras påstander er at infralyd fører til fortykkelse på hjerteposen. Hadde det vært riktig, er det åpenbart at mennesker som utsettes for svært høye nivåer av infralyd hadde vært betydelig mer utsatt for denne lidelsen enn helt vanlige mennesker som bor i nærheten av et kraftverk. Nettopp derfor valgte jeg i intervjuet å trekke frem to norske studier som tok for seg mennesker utsatt for infralyd på helt andre nivåer enn det en vindturbin kan påføre et menneske. Ifølge Crozier er ikke dette noe som «angår oss på Frøya». Neivel?


 

Crozier skriver selv at det «stadig kommer ny forskning» om infralyd, men han henviser til rapporter fra en amerikansk forsker på 1980-tallet, samt sovjetiske (!) grenser for infralyd. Det er skummelt når en lege henviser til 40 år gammel forskning i et forsøk på å undergrave verdens helsemyndigheter av i dag, og for å understøtte budskapet til en omreisende konspirasjonsteoretiker som i 30 år forgjeves har forsøkt å bevise sin egen hypotese.

Vi som bransje er selvfølgelig ikke bekymret for økt kunnskap. Vi er samtidig glade for økt fokus på det vi driver med.  Det vi derimot er bekymret for, er spredningen av konspirasjonsteorier og falske nyheter.

Denne typen innlegg er dårlig nytt for dem som av rimelige grunner er motstandere mot vindkraftprosjekter. Selv om jeg altså skrev en masteroppgave som ikke er voldsomt relevant for legefaget, tillater jeg meg å sitere legeeden:

"Jeg vil dele min medisinske kunnskap til beste for pasienten og for utviklingen av helsetjenester."


Andreas Thon Aasheim

Siviløkonom og spesialrådgiver

NORWEA