Meninger

Panikken øker i vindkraftleiren

Meninger

Flere med meg har gjentatte ganger etterspurt dokumentasjon for påstanden om at økt eksport av fornybar energi fra Norge til EU skal gi reduserte klimautslipp. Vindkraftkonsulentene, blant andre Frank Emil Moen, liker ikke dette.

Moen er daglig leder i Eenergy Innovation, et konsulentselskap med vindkraftbransjen som marked. I en stor artikkel 9. september adresserer han meg. Her smeller Moen av det han har av «dokumentasjon» allerede i overskriften: «Selvsagt kutter mer fornybar kraft klimagassutslipp. To pluss to er fire!» Finlesing av artikkelen hans avslører at Moens påstand om klimaeffekt er akkurat det,- en påstand! Artikkelen er kjemisk fri for fakta. «Argumentene» han fremmer i artikkelen er bare henvisninger til at andre også har påstått det samme.


 

Vi kan fort bli enige om at to pluss to er fire. Men en påstand om klimaeffekt av krafteksport blir ikke mer riktig fordi den gjentas av flere. Og det gjelder enten påstanden kommer fra NVEs høyst tvilsomme «simuleringer», eller fra det andre «hovedvitnet» Moen trekker fram i artikkelen: «NORSK KLIMASTIFTELSE, ved ansvarlig redaktør Anders Bjartnes i magasinet Energi og Klima».

Moen siterer den «ansvarlige redaktøren» slik: «Det burde være unødvendig å slå fast, men i lys av vindkraftdebatten er det likevel påkrevet: To pluss to er fire. Fornybar energi kutter klimagassutslipp.» Ut over å bekrefte at også Bjartnes kjenner summen av to pluss to, er det pent sagt lite fakta her.


Mener folk blir syke av infralyd fra vindkraftverk

Holdt foredrag for frøyværingene.

 

Både NVEs sjef Kjetil Lund og Bjartnes har gjentatte ganger forsøkt å diskreditere Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Dette fordi Skonhoft har vist at økt eksport av energi fra Norge blir fanget opp av at vi er med i EUs klimakvotesystem ETS, og at økt eksport derfor ikke gir noen direkte effekt i form av reduserte utslipp i EU. Ifølge Skonhoft er det bare inndragning av klimakvoter som vil få utslippene ned. Her er det nesten morsomt å sitere NVE-sjefen Kjetil Lund i hans angrep på meg 16.9. i Dalane tidende. Her skriver Lund: «Drevet av et kvotesystem som endelig begynner å virke, har kraftproduksjonen fra kull falt med nesten 20 prosent bare første halvdel av 2019.» Lund bekrefter her nettopp det professor Skonhoft har hevdet lenge, det er kvotesystemet som tvinger utslippene ned. At nedgangen skjer samtidig med at utbyggingen av vindkraft i Tyskland nesten har stoppet opp, bekrefter Skonhofts analyse ytterligere.

Frank Emil Moen beklager seg også over at de politiske partiene nå distanserer seg fra mer vindkraft på land i Norge, og skriver i den sammenhengen dette: «Ja, det er sørgelig at politikere i for stor grad lar seg forlede av demagoger som Hongset

Jeg har nok større tiltro til politikerne våre enn det vindkraftkonsulenten Moen har. Det har riktig nok tatt litt tid, men nå skjønner politikerne hvem det er som er demagoger i denne saken.


Hogne Hongset,

vindkraftmotstander