Meninger

- Kom ikke i ettertid å si at de ikke visste utfallet eller konsekvenser

Meninger

28 april i 2012 ble det skrevet et innlegg i Hitra-Frøya.no av Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund med overskrift: Frøya vindpark truer åtte fuglearter

Han ba myndighetene om å si nei til planene. Han nevner foruten naturødeleggelser , truede og rødlistede arter , veier i myrlandskap som må dreneres og følgelig vil vindindustriutbyggingen kunne øke CO2 innholdet i atmosfæren. Han påpeker at anlegget vil generere støy og vil være et helseproblem for personer som bor inntil tre km fra anleggene. Dette vil bidra til redusert livskvalitet for folk.

Spørsmålet om folkeavstemming i 2012 ble nedstemt av Frøya kommune med bakgrunn i folkeavstemming i 2005 med knapt Ja flertall til utbygging.

Hadde folkeavstemming blitt vedtatt i 2012 hadde vi med stor sannsynlighet ikke hatt utbygging da resultatet i 2019 var klart nei til vindkraft under ny folkeavstemming.

Lurer på hvordan disse politikerne på Frøya tenkte på?

Hvordan kan de bære med seg faktisk resten av livet at de ødelegger storparten av Frøyas verdifulle, unike areal dertil et LNF område?

Hvordan kan de for ettertid fortelle sine barnebarn om hva de var med på å bestemme?

Kom ikke i ettertid å si de angrer på at de sa JA.

Kom ikke i ettertid å si at de snudde fra JA til NEI

Kom ikke i ettertid å si at de ikke visste utfallet eller konsekvenser

Kom ikke å si at dere ikke visste om den utrydnings truende hubroen , eller øyas beste leve og hekkeområde for Smølalirypa eller at industriområdet var kalvingsområde for hjort

Kom ikke i ettertid å si at de gjorde alt de kunne for å få stoppet Frøyas vindkraftutbygging

Kom ikke med gråt når monsterturbiner på 180 m rager over Frøyas høyeste punkt på 76 m og visuelt kan hele befolkningen se disse

Kom ikke med unnskyldninger da dere utmerket godt hadde mer enn nok tid til å lytte til Oddekalv, Miljødirektorat eller datidens aksjonsgruppe om faktakunnskap.

Kom ikke med unnskyldning om at dere ikke visste om støy som vil oppstå eller om infralyd. Dere har hatt all verdens tid og faktisk år til å undersøke dette og gått til kilder som allerede hadde dette problemet.

Kom ikke med unnskyldninger om at dere ikke visste om iskast, skyggekast , oljelekkasjer, avflassing fra vindturbiner som blir liggende i naturen, rasering av området , boligverditap eller blinkende røde lys på turbinene på natt

Kom ikke med unnskyldninger om at dere ikke visste at visse boliger blir liggende 500 til 600 m fra nærmeste vindturbin

Kom ikke med unnskyldninger om at dere ikke visste om at vi som borgere må betale mer i strøm og nettleie for å være med å subsidiere dette

Kom ikke med unnskyldninger om at dere politikere ikke vet om eller ikke har fulgt opp ansvaret dere har for tilsyn i Nessadalens industriområde på lik linje med NVE nå i 2019

Kom heller ikke med unnskyldninger om at det er kun NVEs sitt ansvar. Det er som å sette bukken til havresekken i og med at det er de som ga konsesjon til utbygging.

Kom heller ikke med det at dere tenkte på befolkningen eller Frøyas beste.

Kom heller ikke med unnskyldninger om at flertallet av dere politikere har stått på utbyggers side. Inkludert rådmann.

Kom heller ikke med den klisjeaktige setningen om at Norge eller Frøya skal redde verden.

Kom ikke med unnskyldning om at vi trenger vindkraft da det er løgn – vi har nok vannkraft.

Kom heller med sannheten – om at disse 14 vindturbiner er bygget ene og alene for å gi såkalt ren kraft til det tyske byen Munchen. Hva får vi i retur?

Kom med sannheten om at det er et tysk konsern Stadtwerke Munchen som eier 70 % av det tenkte vindkraftverket.

Med andre ord har dere som politikere solgt et stort areal av Frøya først til Trønderenergi vind som står som eier 30 % og som dere godtok i kontrakten at de kunne videreselge til hvem som helst. De valgte å selge bort 70 %.

Det dagens politikere på Frøya har gjort siden 2005 er UTILGIVELIG.

Rundt 24 oktober blir nytt kommunestyre konstituert. Hvis dere mener dere vil gjøre Frøya bedre – som partiet Høyre går ut med som parol - forventer jeg at dere gjør alt dere kan for å stoppe påbegynte utbygging. DA først vil jeg kanskje begynne å tro på dere.

Kom da ikke med unnskyldning om at Frøya kommune har søkt om å få utbetalt ca 10 mill og at kommunen anser seg ferdig med vindkraftsaken eller at det er for sent!

Forventer at samtlige partier som har snudd fra JA til NEI til vindkraft bruker alt de har av politiske nettverk for å få videre vindkraftutbygging stoppet.

Frøya er dessverre delt. Vennskap og mange familier er innad splittet i vindkraftsaken. Mange har allerede helseplager da de lider av søvnmangel og angst for hvordan dette vil påvirke helsa og dermed livskvaliteten på sikt.

Det er på tide å ta disse signalene på ALVOR.

Folk utrykker bekymring for sin fremtid. Flere vil flytte og problemet er boligverdi forringelse og folk er oppgitt, sint , deprimert og føler sorg. Trøsten er å møte andre i samme situasjon og dele sine erfaringer, tanker, følelser og kunnskap.

Flere andre steder har lokalt sitt kommunestyre i ryggen, men har alle frøyværinger det? Svaret sitter dere med selv!

Oppfordrer kommende politikere og kommunestyre til å ta dette på ALVOR.

For det første burde det være en selvfølge at de som vil være med å vise sin motstand får beholde og møte opp på leirplassen sin i Nessadalen. Leiren ligger IKKE innenfor sikkerhetssonen. Dette burde vært en enkel sak for kommunestyret å ordne dette med utbygger.

Er dere ikke intrs i dokumentasjon fra området eller vil dere gå tomhendt inn i historiebøkene om Frøyas vindkraftutbygging gjemt og glemt for etterslekta?

Nylig har kommuneoverlege Ingrid Kristiansen talt i kommunestyret om Folkehelse og hvilke prioriteringer og tiltak som må til for barn, unge , eldre.

Det som også må inn i dette programmet er planene om infralydmålinger og hvordan livskvaliteten til folk vil forringes i overskuelig framtid og på sikt.

Hvilke tiltak tenker politikerne på i forbindelse med dette og er de villige til å støtte økonomisk i et slikt prosjekt?

Hvis DU som innbygger på Frøya tror at du ikke vil bli påvirket av den ikkehørbare infralyden? Tro om igjen.

Den bærer minst 4 mil ( Mariana Alves- Pereira , støyseminar) og en finsk doktoravhandling tilsier 6 mil. En nylig rapport fra Danmark tilsier depresjoner hos eldre som bor i nærheten av vindkraftverk.

Hvilke plager kan man på sikt få av infralyden? Tinnitus, søvnproblemer , hukommelsesproblemer , konsentrasjonsvansker, indre vibrasjoner, hjerteproblemer , kvalme, svimmelhet , hodepine, migrene , stress.

NVE mener beboerne i nærheten av vindkraftverkene må tåle støyen. Infralyd nevnes ikke.

Tror DU at du ikke vil påvirkes visuelt av turbinene? Tro om igjen. Frøyas høyeste punkt er 76 m.


Solfrid Glørstad Sandvik

Sykepleier