Meninger

- Frøya redder Europa!

Meninger

Det gir ofte perspektiv å gå gjennom gamle tidsskrift.

I 2009 utbasunerte generalsekretær Øyvind Isachsen i NORWEA at Norge kan bli for EU det Saudi-Arabia er for USA!

Det ligger mye penger i å avhjelpe Europas energibehov er hans forretningside! Heldigvis kommer nå baksiden av medaljen frem etter flere år med ensidig lobbyvirksomhet. Verdien av det unike med Norge, norsk natur, har ikke vært med i budsjetteringen hos NORWEA og kanskje heller ikke i særlig grad hos NVE.

Energimessig er det rent lite Norge kan bidra selv om alle høydedrag i Norge har fått sin turbin. Vi hadde i sin tid Hitra-aksjonen og nå Frøya-aksjonen. Begge vil komme inn i historiebøkene som tiltaksomme øyværinger som evner å sette Norge på plass.

Ola Blokkum