Meninger

- Vindkraftverk kan gjøre deg syk

Meninger

Kronikken i Länstidningen avis Østersund

Steven Crozier har fått muntlig tillatelse fra Jan Hedman , 004670 546 19 89 - Ordförande i FSL Uppsala og Dalarna Län, og på vegne av medforfatterne til at kronikken oversettes og trykkes i lokale mediaForskere har i populasjonsstudier over tid ved Sahlgrenska sykehus i Gøteborg funnet at stressfaktorer fører til nedsatt glukoseomsetning med økt insulinnivå, blodtrykkstigning, forhøyet blodfett og immunologiske lidelser (det såkalte metabolske syndromet).

I det lange løp innebærer slike endringer økt risiko for å utvikle diabetes og for tidlig død ved hjerte- og karsykdommer.

I disse studiene er det klare paralleller mellom sykdomsutviklingen og stresseffektene som oppstår hos individer som er berørt av effekten av vindturbiner.

Det vil imidlertid ta flere år å gjennomføre lignende vitenskapelige studier om effekten av vindkraft. Til sammenligning tok det 200 år før tobakkseffektene av tobakksrøyking ble oppdaget på 1950-tallet.

Det tok deretter ytterligere 20 år før det ble klart at røyking også forårsaker hjertesykdom.

Andre helsefarer som opprinnelig ble nektet for lenge var ugressmiddelet Agent Orange , Talidomid og Asbest. Samtidig med utvidelsen av vindkraft fortsetter forskningen på helseeffekten av vindkraft.

Forskningen viser tydelig at vindkraft forårsaker stress, og samtidig at stress er en sterk risikofaktor for hjerteinfarkt, diabetes og andre sykdommer.

Stressfaktoren fører til risiko for diabetes og hjerte- og karsykdommer gjennom såkalte nevroendokrine mekanismer. Den mest omfattende studien på feltet er kanadisk, og viser at de undersøkte vindkraftnaboene opplevde stress, men at de ennå ikke har utviklet diabetes eller hjerte-kar-problemer. Siden dette kan ta lang tid (10+ år), er det behov for oppfølgingsstudier over tid, som foreløpig mangler.

Men når skaden har skjedd, er det for sent. Det som nå er oppsiktsvekkende hos oss er risikotakingen - for ikke å nevne ubalansen, i møte med truende helseeffekter. Er det lurt å tvinge utvidelse av vindkraft nå, til tross for alle pågående studier som kan bevise at forstyrrelser fra vindkraft er et reelt helseproblem dvs. å ta sjanser . Ansvaret faller tungt på den nasjonale og internasjonale kapitalen som finansierer utvidelsen. Konseptet med risikokapital får en ny betydning.

Det vi ser er et dristig sjansespill for at kunnskap om skadelige helseeffekter ikke skal påvises innen de nærmeste årene. Hvem får smellet - og hvor stort blir det - når koblingen mellom vindturbiner og sykdommer vises? Og når ser vi de første stevningene for retten? Det er noe dysfunksjonelt og tragisk ved at den antatte langsiktige forsikrings og pensjonskapitalen er involvert i dette sjansespillet.

Dette bør ettergåes nærmere. Det er også gode alternativer for de som ikke ønsker ny atomkraft - som havvindkraft langt fra kystlinjen, solenergi og jordvarme. Vi trenger ikke å ha vindkraft, selv om vindkraftindustrien har kidnappet politikken. Ikke tro på dem!


Göran Holm

Styremedlem FSL, professor emeritus, hjertemedisin, tidligere Sahlgrenska universitetssykehus i Gøteborg,

Leif Lyttkens

Lærer, f.d. overlege, audiologi, tidligere Uppsala Akademiske sykehus,

Jan Hedman,

Styreleder, Swedish Society for Landscape Protection - FSL.