Meninger

De forslag som har kommet fra stat og fylke er bare trist

Meninger

Hva er det som kjennetegner Knarrlagsundet?

Jo, det langstrakte sundet med broen som et hengende smykke over sundet, et yndet fotoobjekt, og et bindeledd mellom Fjeldværøya og Ulvøya. Brua ble starten på en ny tidsepoke for folket her ute.

Noen brukte den som en reiseveg fra stedet, og vi opplevde denne tiden som både positiv og negativ. Positiv for den nye tilgjengeligheten til omverden med bil, den negative, noen valgte å ta med flyttelasset over brua og ut i verden. De som valgte å bo her ute fikk en mer fleksibel hverdag. Vi hadde dessuten daglige båtavganger både fra Fjellværøya og Knarrlagsundet inn til byen. Så startet det store oppdrettseventyret, bygda vokste og brua ble,etter mange tunge "løft", til den tilstanden den befinner seg i pr i dag.

Det sies at det må en sterk rygg til å holde i medgang, Knarrlagsundbrua er vel et godt eksempel på det. Men nå er den kun egnet som gang og sykkelbru, da vil den bære oss i mange år fremover.


 

Nå er tiden kommet til en ny bru som skal ta over tungtrafikken. De forslag som har kommet fra stat og fylke er bare trist. Samme trasé og ei bro som ligner mer på ei jernbanebro enn et "smykke", enveiskjørt og lysregulert og et fortau!? Er man klar over at dette planlagte prosjektområdet berører et etablert boligområde?

Har Statens vegvesen vurdert andre alternativ som har et mer nennsomt forhold til samfunnet her ute? Hvor kommer miljøhensyn inn? Gjelder ikke ivaretakelsen av natur og miljø her ute i havgapet?

 

Min konklusjon er at det blir ikke vurdert andre løsninger og at dette skal være et raskt og billig prosjekt der estetikk og miljø blir lagt vekk. Det er lettere å endre ei tegning enn å rive et mislykket produkt. Jeg håper og tror at den beste løsningen for hele samfunnet på øyene, vil seire. Legg veien langs sjøgrensen vest i sundet og lengst mulig vekk fra bebyggelsen. Da kan aktiviteten i Ulvan bare "kjøre på" og folk i sentrum få en tryggere og triveligere hverdag!

Bjørg Berge Brasøy