Meninger

- At Aasheim går i strupen på Crozier og forskeren fortoner seg som en krampetrekning

Meninger

Det var interessant å følge ordskiftet mellom lege Crozier på Frøya og siviløkonom Aasheim fra Norwea. Når det gjelder Norweas kompetanse innen faget, er jeg usikker, men bastante er de. Det er noe som sier at bastante holdninger syner mangel på kunnskap.

At Aasheim går i strupen på Crozier og forskeren Alvares-Pereira, fortoner seg som en krampetrekning.


 

En ting er være skeptisk til visse forskningsresultater som ikke passer inn i egen strategi, men å rakke ned på fagpersoner ut fra en tvilsom egenkompetanse, synes jeg er mangel på respekt.

Men dette er ikke et nytt fenomen. Når en interessegruppe føler seg truet/utsatt, ser det ut til at motangrep ofte gir de beste strategier og da helst med en argumentasjon som går «over hodene» på folk flest.


 

Legestanden har også en historikk på dette. Alt som ikke var akademisk godtatt, ble ikke akseptert. Legeutdannelse i utlandet ble lenge ansett som sekundær kompetanse, uønsket «konkurrent».

Heldigvis er stridsøksen her stort sett lagt ned: Vi får håpe at Norweas talsmann, Aasheim, også kan akseptere forskningsresultater som ikke går i favør av deres forretningsstrategi!


Ola Blokkum


Mener folk blir syke av infralyd fra vindkraftverk

Holdt foredrag for frøyværingene.