Meninger

- Motvind er bra

Meninger

17 år i Motvind er lang tid, men det er også en tid som har skjerpa sansene. Fra å være en debatt om utsikt og terrawatt, ble det langt om lenge en debatt om miljø, natur, våre landskap, vår helse - og langt om lenge en debatt om livsform, våre ønsker for framtida - en drøm om at mennesker må senke skuldrene, ta naturen tilbake og akseptere at vi ikke har noen framtid, og heller ikke noe verdig liv uten at vi selv blir en del av jordens pust og kretsløp.
Det er mye som stritter imot en slik utvikling. Senest i dag kunne NMBU melde at de har utviklet roboter for å plukke jordbær! Hurra - endelig! Skolen som tidligere hette landbrukshøgskole har en lang historie bak seg i industrijordbrukets tjeneste. Stedstilpassa husdyr forsvant gjennom nitid avl, og Dagros som kunne klive i fjellet på Vestlandet og spise hva det skulle være ble et digert jurstativ på flate storgårder på Østlandet. Sau ble forflytta samme veien, og kyst og nordlige landsdeler ble nesten frie for jordbruk gjennom 60 år. Nå beiter sau i ulvens rike, og alt beror på "framskritt".


Hva har dette med vindkraft å gjøre? 
Dette har med vindkraft å gjøre fordi vindkraft er del av en drøm om en livsform som noen påstår er del av et "grønt skifte", og at denne livsformen skal redde jorden og klimaet, og bringe oss mye mer lykke enn den lykkeligheten vi alt eier. 
Nå vet vi at vi har tulla med naturen lenge nok, noen av oss. 
Profittjaget har kastet dyr inn i et industrihelvete som de ikke hører heime i. Småbrukere som avla opp dyr med navn; og nevenyttige kloke unger er støvsugd bort, og melk- korn- og kjøttkvotene har fått flatlandet på Jæren, Østlandet og Trøndelag til å svulme over av navnløse dyr - pint inn i industrieventyrenes nådeløse lover.


Vi står tilbake med et land som selges bit for bit. Mer og mer får en prislapp.
Finner man ut at du er en umulig brikke å plassere i det spillet som er lagt, blir du sysselsatt med fastfood nok til å leke deg resten av livet. Dette er den framtida mange unge er dømt til, fordi de ikke passer inn i "framtidsvisjonen"! 
Du skal slippe å plukke jordbær for du er ikke effektiv nok. Spill data! Bli konsument, det lønner seg, for oss!
Staten, dumme staten, skal holde liv i deg - for oss! 
Motvind er sunt! Folk blir ranke i ryggen av det, og de legger av å tale med glatt "retorikk". De lærer å holde hodet litt skeivt og får utvikla skråblikk.
Et skråblikk på dagens fase av vindkraft, og det "grønne skifte"- handler mest om hulheten i vår egen tid, alle løgnene, av at vi lar oss lede av krefter vi ikke kjenner, men aner. 
Samtidig er jeg takknemlig. Takknemlig for at mange har forstått at vindkraftsaken har avla en bevissthet om hvor vi er, og hvor vi skal, og at så mange sier klart og tydelig: her vil vi ikke være - dit vil vi ikke!


Vi har verdier, og de kan ikke omsettes i døde tall! Jeg er også takknemlig overfor våre sentrale politikere, som i sin iver etter å selge grunnen under beina våre, har vist oss det skrekkscenariet de har tiltenkt våre etterkommere. 
Jeg takker for at Jens Ulltveit Moe, og alle av hans lille skare, har vist oss, på en så grundig måte, hvordan vi ikke vil at morgendagens unge skal tenke og handle. Vi setter ærlighet høyt! Klimabekymringsprat for å redde egne investeringer er flaut, og uverdig. Adel skapes av edel handling, hele livet.

Motvind har lært oss at kremmernes tid også har en ende.
Når Motvind Norge snart inntar sin rettmessige plass i arenaen, da går det et lettelsens sukk mellom folk.

Kanskje vi vinner til slutt? 
Kanskje skal våre etterkommere få en mening med sine liv? 
Kanskje skal motvinden få en mening?

Klart vi tror på det!


Hans Anton Grønskag