Meninger

- NHO, dette tar kaka!

Meninger

Vi kunne lese på NRK sine nettsider den 14. oktober – at lederen i NHO, Ole Almlid, vil ha lavere formuesskatt. Samtidig foreslår han at regjeringen skal stramme inn pensjonen til gifte/samboende pensjonister.

Nå står ikke «VELA TE PÅSKE». At NHO kan foreslå at det tas penger fra gifte/ samboende pensjonister og hente inn mer penger på boligene til folk er helt forkastelig. Eier ikke de skam?

Det er alltid pensjonister, uføre og de som har det vanskeligst i samfunnet, som skal betale regningen. Nå har de betalt nok.

Pensjonister får ikke samme lønnsvekst som arbeidstakerne, de har en underregulering på 0.75 % som gjør at de mister kjøpekraft hvert år. Vi har minstepensjonister som lever under fattigdomsgrensa. Nå var det foreslått at skjermtillegget for uførepensjonister skulle bort. Hvordan klarer dere å la andre lide på denne måten?

Jeg er livredd for at regjeringen vil gå for dette forslaget, og da tror jeg at det blir spikeren i kista for denne regjeringen, som kanskje må se langt etter på å bli gjenvalgt i 2021. Jeg tror at alt som har blitt gjort mot pensjonister, uføre og de som har det vanskeligst, vil slå hardt ved neste stortingsvalg.

Det er ikke den sittende regjering som har vedtatt alt, men de har ikke gjort noe med det, og da samtykker de tidligere vedtak.

Per Ervik

Pensjonistpartiet