Meninger

Hvike konsekvenser vil NAV-skandalen få?

Meninger

For de ansvarlige, og da tenker jeg selvfølgelig både innen NAV og på den som har det politiske ansvar. Denne dagen kom ikke som noen overraskelse, i hvert fall ikke for de mange som har opplevd en arrogant og urettferdig behandling i møte med en NAV-representant, og spesielt ikke for de som har blitt urettmessig avkrevd tilbakebetaling av rettmessige utbetalinger, og som til og med har blitt stemplet som kriminelle og puttet i fengsel.

Denne dagen har mange håpet på og forutsett ville komme, der inkompetansen og hovmodet ville bli avslørt, og det er ikke mer enn rettferdig at NAV blir stilt i et negativt lys i disse dager. For i alle år har NAV, ikke bare forventet, de har også nådeløst forutsatt at enkeltpersoner skal sette seg grundig inn i regelverket. At regelverk er komplisert og vanskelig å forstå, har ikke vært noen unnskyldning.

Ei heller at man er psykisk syk eller ikke forstår språket. De har vært nådeløse. Nå kan det se ut som NAV bruker noen av de samme unnskyldningene om sine egne feiltolkninger. Omfanget av NAV-skandalen er så stort at det er vanskelig å fatte, og det bør ende med at de ansvarlige må ta sin hatt og gå. Hele systemet og regelverket må gjennomgås, og da ikke av de som har ansvar for denne feiltolkningen av regler, men av uavhengige og habile personer.

Dette er også baksiden av medaljen ved å være bundet opp i EU`s regelverk, og det er kanskje også på tide å revurdere vår deltagelse i Schengen, Schengen-avtalen gir flere negative konsekvenser enn positive, noe som også ble påpekt av de som var i mot Schengen-avtalen når denne ble verifisert.

Nå har det gått opp for befolkningen at denne avtalen gjør oss nærmest som ”husmenn” i vårt eget land, og i tillegg har vi skaffet oss en allmektig, ufeilbarlig, arrogant, byråkratisk og egenmektig offentlig forvaltning? Og som i tillegg er underlagt regler som innebærer at straff for begåtte feil i tjeneste nesten ikke eksisterer? Vi bør nok ikke bli overrasket om det ikke får noen konsekvenser for de ansvarlige som ikke hadde skjønt reglene, for straff for ikke å ha skjønt reglene, er i Norge forbeholdt vanlige borgere.


Arild Margido Johansen

Pensjonistpartiet Frøya