Meninger

- Demente må få GPS

Meninger

Det skal være trygt å bo på helsehusene for de som får stell og pleie. Men dessverre er det mange som blir rammet av demensrammede/alzheimers.

Pensjonistpartiet (Pp) setter derfor stort fokus på disses trygget og verdighet.

Vi er forpliktet til å stå på for alle som har store utfordringer. Få utfordringer er mer alvorlig enn det å bli rammet av kognitiv svikt.

Pensjonistpartiet mener at vedtak om bruk av GPS bør skje samtidig som en demensrammet med normal gangfunksjon blir tildelt sykehjemsplass. Det samme må gjelde for alle som ikke får sykhjemsplass og må fortsatt bo hjemme i sin egen bolig.

Derfor bør alle demensrammede få tilbud om GPS, slik at de kan få beholde frihet og verdighet til å få bevege seg utendørs.

Pp er klar over at det må fattes vedtak om bruk av GPS for hver pasient. Vårt ønske er at både demmensrammede og pårørende samt  ansatte på institusjonen skal oppleve trygget for sine pasienter.

Til slutt. Det koster penger med leteaksjoner, derfor er dette her en god investering til slikt utstyr som GPS!


Per Ervik

Pensjonistpartiet