Meninger

- Det er lite framtidsrettet og temmelig bakstrebersk

Meninger

Argumenter for og i mot bro i vestenden av  Knarrlagsundet:

At broen kanskje kan "lande"et sted i nærheten av et bolighus, er ikke bra, men kanskje ikke godt nok argument til  å forhindre at ei grend skal fortsette å eksistere med en sterkt trafikkert vei midt i sentrum.

At butikken blir truet på grunn av flytting av brotrase, er vel bare tull. De som argumenterer med dette er neppe faste kunder der. Det jeg og flere med meg ser som et viktig moment, er at det er snakk om et oppvekstsenter og et sted for fritidsaktiviteter.


 

Det etableres også  et boligfelt i et allerede bebygd område. Det er også flere boliger med vegen tett inn til husveggen, og personlig har jeg hatt den sterkt trafikkert veien tvers over eiendommen så lenge jeg har bodd her.

I tillegg har vi hver vinter trailere som står og spinner/spøler utenfor, nederst i bakken, og som har store vanskeligheter opp den bratte strekningen (ca 100 m ) mot brua. Det har også i vinterhalvåret vært stans midt i bakken og der faren for å skli av veien inn i husvegger nede i området.


 

At det er så mange som er tilhengere av den opprinnelig traséen forbauser meg. Det er få gode argument som ser fordelene ved å starte opp med et broprosjekt ved siden av den nåværende brua. Det er lite framtidsrettet og temmelig bakstrebersk.

Det er alltid to sider av samme sak, men her mener jeg det er mange tungtveiende argumenter for ei ny bru i vestenden av  Knarrlagsundet. Da er det bare å overlate til Fylkets prosjektleder, broarkitekter og Kystverket, å komme frem til en løsning som har en fremtid. Det hører ikke hjemme i dagens samfunn med miljø i fokus, å bidra til fremming av sterkt belastede trafikkårer gjennom et boligområde med barn i sentrum!


Bjørg Berge Brasøy


PS.

Jeg tror forresten ikke at det blir så belastende å havne i en blindveg, tvert imot!

Ds.