- Hvem håndhever ytringsfriheten?

Meninger

I Norge er ytringsfriheten forankret i Grunnloven og fundamentalt for vårt demokrati.

Hvem håndterer ytringsfriheten når lensmann Haugan fra Orkdal politidistrikt kan bruke to av sine tjenestemenn til å aksjonere mot, og å ta beslag i, hjemmesnekrede hvite kors og en trekiste uten bunn på Frøya?

En ytring skal sette fokus på og kommunisere meninger i det offentlige ordskiftet. I Nessadalen ga disse gjenstandene utrykk for folks grunnleggende og bunnløse sorg og fortvilelse over varig tap av uerstattelig natur og naturopplevelse ved utbyggingen av Frøya vindkraftverk. Hvordan kan politimesteren begrunne fysisk fjerning av det som sikkert noen oppfatter som upassende ytringer som i tillegg befinner seg på privat område?

Samtidig så vet vi at folk på Frøya venter 4-5 dager til politiet kommer, etter at et innbrudd i egen bolig blir varslet. Dette pga ressursmangel.

Man kan spørre seg, hva som var intensjonen med å fjerne hvite trekors med tekst som Hubro, Lirype, Tapt natur, osv.

Per Ole Sandvik/ Aksjonsgruppa nei til vindkraft Frøya