- Derfor bør brua plasseres der den er i dag

Meninger

Det er veldig fint at folk engasjerer seg i lokalmiljøet, men det er mindre fint at folket på Ulvøya/Fjellværøya begynner å danne to «isfronter» - for eller imot plasseringen av «nybrua». Begge sider har vettuge meninger, men jeg har lagt merke til at det er en særdeles viktig ting begge har glemt.

Personlig mener jeg at plasseringen av brua bør være der den er, altså øst i sundet og det mener jeg ut i fra det synspunktet at en teknisk lavbru vest slik det er skissert i lokalavisa, Hitra Frøya, vil sette sikkerheten mange tiår tilbake, spesielt for de som bor på Ulvøya. Det er to problemer forbundet med dette.


 

1. Vi vet at det før eller siden vil oppstå tekniske problemer med en bru som skal heves/ senkes, og vi vil garantert kunne oppleve at brua blir stengt i perioder - lange perioder. Blir brua fysisk stengt for all trafikk blir det et alvorlig sikkerhetsspørsmål som vanskelig lar seg løse. All utrykningstjeneste: Brannbiler, ambulanse, politi blir hindret i å komme fram, i tillegg vil også post og alle former for varetransport og tjenester stoppe opp. Resultatet blir at alle som bor på Ulvøya blir hardt rammet og kommer i en ytterst kritisk situasjon.


 

2. En annet problem som man også bør huske på er når storm og orkan raser fra vest. Vi som bor her ute bør ha erfaring med at slike styggværsdager forekommer. I slike situasjoner vil det ikke bli enkelt for den ansvarlige «skipper», enten skuta er stor eller liten, å åpne bommen ved hjelp av mobiltelefonen, som er nevnt å være redskapet for å betjene den tekniske innretningen. Jeg har snakket med en del fiskere og transportører pr. båt, som trekker fram dette som et problem som man bør tenke gjennom før et vedtak blir endelig fattet.

Jeg vet ikke om brualliansen eller andre som har engasjert seg for bru på vestsiden, har tenkt igjennom alle plausible situasjoner som kan oppstå og om de har en plan to som kan eliminere de problemer jeg har nevnt. Men, jeg tillater meg å tvile på det.


 

Jeg er ellers enig med debattantene om at all trafikk – enten det være seg persontrafikk eller tilbringertjeneste av laks og varer kan være et problem for de som bor langs veien.

Uten å foregripe, vet vi at vi snart får svaret om aktivitetene på Mowi blir flyttet. Gjør den det bortfaller også storparten av tungtransporten. Et annet alternativ er at laksetransporten kan bli overført til båt, noe det også jobbes hardt med å få til.

Helt til slutt ønsker jeg å nevne at øyene hadde en velforening som jobbet for bedre og sikrere veier på begge øyene. Hitra kommune hadde en prioriteringsliste for gang- og sykkelveg. Her innehadde øyene førsteplassen på prioriteringslista inntil kommunen omprioriterte og flyttet oss ned på fjerdeplass.


Lanserer helt ny bru-løsning over Knarrlagsundet

Brualliansen mener de har funnet bru-alternativet som kan løse alle trafikkproblemene gjennom Knarrlagsundet.

 

Jeg mener fortsatt at vi skal jobbe for å få til en gang- og sykkelveg fra Ingeborgvika fram til dagens bru og videre vestover mot Ulvan. Sammen med en ny, tidsmessig og sikker bru, parallelt med dagens bru vil dette være den beste løsningen for oss alle. Det gjelder å forene kreftene og jobbe sammen for å oppnå felles mål.Knarrlagsund,

26. november 2019

Olaus Selvaag