Meninger

- Først blir folk påtvunget en utgift som det ikke finnes ”vettuge” argumenter for, og deretter oppfordret til å sette seg i gjeld for å betale noe som de ikke ønsker

Meninger

Sanering av private slamutskillere – en nødvendighet?

Tirsdag 19. november var innbyggerne på Kverva og Nordskag invitert til et orienteringsmøte på Nordskag Oppvekstsenter vedrørende den planlagte saneringen av private slamutskillere, som vil bli pålagt alle husstander på Frøya, men som sannsynligvis vil starte på Kverva og Nordskag

Det er oppsiktsvekkende at et slikt orienteringsmøte blir arrangert i etterkant av at dette for lengst var vedtatt. Arkitekten for denne omfattende saneringen av de private slamutskillerne (septiktankene) og pålegget om å knytte seg til et kommunalt renseanlegg, har på en merkelig måte klart å overbevise det forrige kommunestyret med at disse millionkostnadene det her er snakk om er helt nødvendig, og at vi er pålagt å gjennomføre dette etter EU’s direktiv.

Det forundrer meg også at flertallet i det forrige kommunestyret lot seg ”manipulere” til å fatte et vedtak uten å kreve en grundigere utredning vedrørende kostnad og hva som er nødvendig av rensing for en øy ute i havgapet, der havstrømmene tar hånd om det meste av forurensing. Og likeens hvilke økonomiske konsekvenser dette får for den enkelte frøyværing.

Slik jeg har forstått det, så vil saneringen av slamutskillerne og tilknytning til et kommunalt renseanlegg koste den enkelte huseier mellom 100.000 – 200.000 kroner og en årlig vedlikeholdsutgift på mellom 8.000 – 10.000 kroner, noe som kommuneledelsen kanskje synes er en overkommelig og nødvendig utgift for den enkelte, men som for mange kan være en stor inngripen i en ellers trang og vanskelig økonomi.

Men kommuneledelsen har løsningen på dette problemet, ta opp lån sier de og søk om bostøtte til å betale renter og avdrag. Det er nesten så man ikke tror det man hører, først blir folk påtvunget en utgift, som det ikke finnes ”vettuge” argumenter for, og deretter oppfordret til å sette seg i gjeld for å betale noe som de ikke ønsker og som sannsynligvis ikke er nødvendig.


 

Men selv om saneringen av de private slamutskillerne (septiktankene) er nødvendig både etter EU’s direktiv og for å hindre eventuelle forurensinger i enkelte fjordarmer, så er jeg overbevist om at dette kan gjøres på en mye enklere og rimeligere måte. Jeg vet at enkelte kommunestyrerepresentanter har helt andre og lavere tall på hva det kan og bør koste den enkelte husstand, etter å ha vært i kontakt med kommuner som har foretatt en slik sanering. Jeg anbefaler kommuneledelse å lytte til disse, når forhåpentligvis forslag om å reversere dette vedtaket kommer opp i kommunestyret.

Jeg oppfordrer derfor de (den) ansvarlige i kommunen til å se på dette en gang til, og foreta en mer grundig utredning før regningen blir presentert for Frøyas innbyggere.

Det julebrevet som jeg har forstått er planlagt å sende ut, med et negativt og for mange deprimerende budskap, håper jeg blir holdt tilbake, slik at vi med gode hensikter kan ønske hverandre GOD JUL!


Arild Margido Johansen

Leder Pensjonistpartiet Frøya