Meninger

- Burde vært utbedret for lenge siden

Meninger

Dette kommer vel ikke som noen overraskelse at det ville rase fjell der. Men Vikansvingen har vært en trasé som skulle ha vært tatt for lenge siden i sammenheng med at Dolmsundbrua ble bygd, men det ble ikke nok penger til det da!

Her må vi politisk, både Hitra og Frøya, presse på ovenfor veieier som er fylket, slik at denne veitraseen blir lagt om snarest. Den er også meget trafikkfarlig.


 

Det blir sannsynlig bra med penger til gode etter ferdigstillelse av Fv.714, er det signalisert. Håper vi politisk på Hitra og Frøya kan stå sammen og enes her, slik at noe av pengene blir brukt til å gjøre noe med denne farlige Vikansvingen. Det vil også korte ned kjøretid både på Hitra og trafikken ut og inn inn til Frøya!


Mvh

Per Ervik

Pensjonistpartiet