Meninger

Vi har liten forståelse for at politikerne tillater seg denne økningen

Meninger

Frøya kommune og budsjettet for 2020

Frøya kommune er i situasjon der det er satt krav om innsparinger i alle virksomheter. Rådmannen anslår at dette kan utgjøre 5-7 helstillinger, noe som vil påvirke våre medlemmer. Vi ønsker derfor med dette å komme med innspill til budsjettet og budsjettprosessen.

Vi har stor forståelse for at kommunen, ut i fra de økonomiske rammene, må spare og at det må bety en endring i eksempelvis ikke lovpålagte tilskudd kommunen bevilger. Når vi da ser at politikerne foreslår å øke sine egne lønnsrammer med å øke varaordfører-stillingen med 30%, da undrer vi.

Vi har liten forståelse for at politikerne tillater seg denne økningen samtidig som, eksempelvis kultur etaten får fjernet kr. 900 000,- fra sine investerings forslag av politikerne i tillegg til at økning i varaordfører stillingen i praksis vil medføre en nedgang med 50% stilling for samme område.

Frøya kommune har per idag et høyt sykefravær, og vi er redd for at slike tiltak kan være med på å forverre denne situasjonen. Hadde politikerne valgt å bruke samme sum som økningen av stilling til varaordfører utgjør, kan dette utgjøre opp mot en hel stilling i noen av kommunens virksomheter, eksempelvis assistentstillinger.

Denne saken kan vanskeliggjøre samarbeidet med ledelsen for å finne gode løsninger for Frøya kommune og kommuneøkonomien.

Vi oppfordrer politikerne til å vise samme moderasjon som de samtidig krever av virksomhetene.

Styret i LO på Hitra og Frøya