Meninger

La elever bli kjent med historien, lidelsene, ansiktene til millioner unge og gamle som måtte lide for en tankegang som var blottet for humanisme

Meninger

En bønn til SU ved Frøya ungdomsskole

Det er oppsiktsvekkende at SU ved Frøya ungdomsskole vil at forslaget fra Frøya formannskap om å bevilge 100.000 til Krakow-tur, heller skal brukes til oppgradering av kantine og utsmykning av skolen.

Her blander man snørr og bart.

Turen til Krakow har eksistert som fast tradisjon siden 90-tallet. Denne turen har i mange år blitt omtalt som klassetur. Det er det jo, i den forstand at elevene drar på en tur i lag, men intensjonen med turen er noe helt annet. Intensjonen er undervisning på en annen arena enn det som foregår innenfor skolens fire vegger.

Denne undervisningen er viktigere enn noen gang. Jeg har selv opplevd nazidemonstrasjoner i Frankfurt og vaiende hakekorsflagg i Polen. Ingen kan ha unngått å høre og se hendelser i Norge og Europa som minner oss om at arven fra Nazismen ikke er dypt begravet.


 

Cissi Klein, en jente fra Trondheim, ble i 1943 hentet ut av klasserommet sitt av statspolitiet, sendt til Auschwitz, kledd naken, snauklippet, gasset ihjel og brent.

Kan dette skje igjen? Ja, og det samme skjer daglig, selv om ondskapen kanskje har andre former, men det skjer fremdeles.

Hva kan vi gjøre? Svaret på det er å la elever bli kjent med historien, lidelsene, ansiktene til millioner unge og gamle som måtte lide for en tankegang som var blottet for humanisme.

Jeg har opplevd at elever har blitt forandret etter en tur til Auschwitz og Birkenau. De har fått oppleve kontrasten mellom fravær av humanisme i utryddelsesleirene, og nærvær av humanisme, i Krakow, en av Europas vakreste byer. Jeg tror denne opplevelsen ansporer til optimisme, i den forstand at kunnskap om vår historie, er den beste kunnskapen elevene kan få i løpet av 10 år. Kunnskapen er det beste forsvar mot at historien skal gjenta seg.

Krakow-turen er altså ikke klassetur i vanlig betydning av ordet. Turen er en lærings- og dannelsesreise. Jeg støtter SU i at kantine bør oppgraderes og at det er nødvendig med utsmykking. Samtidig oppfordrer jeg SU til å se at det er et krav som ikke må settes opp mot turen til Krakow.

Ola Grønskag