Meninger

Når klima blir butikk!

Meninger

Direktøren i Agder Energi, Steffen Syvertsen, skriver i VG 6.12. under tittelen «Klimafiendtlig kabelpopulisme». Han undrer seg over at kabelprosjektet NorthConnect ikke blir bejublet som det «klimaprosjektet» han mener det er. Ifølge Syvertsen vil kabelen gi «et klimaløft for millioner av mennesker». Til hans skuffelse er prosjektet blitt et «hatprosjekt på en ideologisk slagmark».

Syvertsens innlegg gir i sum inntrykk av at kabelen nærmest skal bygges av klimahensyn. Det er nesten så glorien lyser over teksten! Den som leser NorthConnects konsesjonssøknad vil imidlertid måtte lete lenge etter denne typen argumentasjon. I dokumentet, som kan leses på NVEs hjemmesider, er prosjektets reelle begrunnelse forbilledlig klart beskrevet, og kan oppsummeres slik: Vi skal tjene penger på å koble det norske kraftmarkedet til det skotske. Dette skal ifølge Syvertsen også gi betydelig «verdiskaping» til det norske folk. De høyst tvilsomme regnestykkene er gjennomgått av kraftbransjens eget fagtidsskrift «Energi». Magasinet konkluderte med at NorthConnect-kabelen, hvis den blir bygd, vil påføre norske strømkunder økte strømutgifter på 2,3 milliarder kroner,- hvert år!


 

Ifølge Syvertsen vil vi importere vindkraft gjennom kabelen når det blir kraftoverskudd i Skottland. Feil! Det vi vil få inn i vårt kraftnett er skotsk kraftmiks, med et betydelig innslag av fossil kraft. Men det er det kanskje ikke så moro å fortelle om.

Som dokumentasjon på klimaeffekten viser Syvertsen til at NorthConnect vil gi reduserte klimautslipp som er « - - nesten tre ganger så mye som den feirede CO-effekten ved elektrifiseringen av Johan Sverdrup-feltet.» Den sammenligningen er kanskje riktig, men ikke spesielt velvalgt. Elektrifiseringen av Sverdrup gir nemlig null klimaeffekt. Norske utslipp går riktig nok ned, men de globale utslippen reduseres ikke. Og tre ganger null er fortsatt null!

Syvertsens argumentasjon er i det hele tatt et illustrerende eksempel på kraftbransjens rå bruk av «klimakortet» for å fremme egne kommersielle interesser, enten det gjelder kabler eller vindkraftverk. NorthConnect-kabelen vil nettopp drive strømprisene videre opp, og dermed også bidra til økt press for å bygge ut enda mer vindkraft.

Syvertsen er åpenbart også ute etter å forberede opinionen på at konsesjonsbeslutningen, som trolig er tatt for lenge siden, nærmer seg offentliggjøring. Sponsetur med lett naive ungdomspolitikere til Skottland er nok enn del av det samme opplegget. Skal vi tippe at konsesjon til NorthConnect kommer like oppunder jul?


 

Vi lar ikke den kommersielle legemiddelindustrien styre helsepolitikken. Vi lar heller ikke våpenindustrien styre forsvarspolitikken. Er det kanskje på tide å slå ned på den kommersielle kraftbransjens forsøk på å styre energipolitikken? Det kan umulig være noen fordel for folk og næringsliv at denne bransjen i så stor grad som nå får legge premissene for sin egen kommersielle virksomhet!


Av Hogne Hongset, kabelmotstander